Krediden Kesilen Dosya Masrafı

Krediden Kesilen Dosya Masrafı

DİLEKÇE BURADA

 

…………………… KAYMAKAMLIĞI

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

 

 

ŞİKAYETÇİ                         :   

       

ADRESİ                               :

 

E-POSTA VE TELEFON :

 

ŞİKAYET EDİLEN           :

 

ADRESİ :

 

ŞİKAYET KONUSU MİKTAR  :

 

ŞİKAYET KONUSU   :Haksız şart ile Ayıplı Hizmet.

 

 

AÇIKLAMALAR:

 

1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirası nakit ödemeli kredi aldım.

 

2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )

 

3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )

 

4-)Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.

 

5-)Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. Bu durum 4077 Sayılı kanunun ilgili 4/A maddesine göre ayıplı hizmettir. Tüketicinin, satıcıya ayıbı bildirme süresi dolayısıyla yasal olarak iki yıl ile sınırlıdır. Ve yasal seçimlilik haklarından birini tercih etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.

 

6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.

 

7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER: 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER  : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.

 

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iade sine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.    

 

                                                                                                                    

Şikâyet Eden

(Ad, Soyad ve İmza)


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi