Mal varlığına El koyma Kararına İtiraz

Mal varlığına El koyma Kararına İtiraz

DİLEKÇE BURADA

 

.... ASLİYE CEZA HAKİMLİĞİ’NE

                                                                         

 

Dosya No            : 2016/        D.İş

İTİRAZ EDEN     :

 

KONU                    :  CMK. 128 madde gereğince verilen ELKOYMA kararına itirazımın sunulması hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR :

 Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkımda başlatılan soruşturma gerekçe gösterilerek yapılan başvuru üzerine,  Sulh Ceza Hakimliği tarafından menkul ve gayrimenkul mal varlığımın üzerine CMK.128 madde gereğince el koyma kararı verilmiştir. Karar açıkça yasaya aykırı olduğundan kaldırılmalıdır. Şöyle ki;

 

Hakkımda terör örgütü üyesi suçlamasıyla soruşturma başlatılıp tutuklandım/ adli kontrol kararıyla serbest bırakıldım. Bu karar sonrasında ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından menkul ve gayrimenkul mallarıma tedbir konulduğunu öğrendim.

 

Bu karar gereğince .... tarihinde satın aldığım evim ile ..... tarihinde satın aldığım aracımın üzerine tedbir konulmuştur. Hem evim hem de aracım ... yıllık çalışma sonucunda elde ettiğim birikimim ve ailem tarafından yapılan destekle alınmıştır.

 

Hiçbir terör örgütü üyesi olmadığım gibi destek olmadım, yardım etmedim. Hiçbir terör örgütünden de tek kuruş para almadım. Hal böyle iken hangi gerekçe ile olduğu bilinmeden mallarımın üzerine tedbir konulması anlaşılamamaktadır.   

 

Ceza Muhakemesi Kanununun 128. Maddesinde hangi şartlarda el koyma kararı verileceği belirtilmiştir.

Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair “somut delillere dayanan” kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait;

a) Taşınmazlara,

b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına,

c) Banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba,

d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara,

e) Kıymetli evraka,

f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına,

g) Kiralık kasa mevcutlarına,

h) Diğer malvarlığı değerlerine,

El konulabilir.

Maddeden de anlaşılacağı üzere el koyma kararı iki koşulun gerçekleşmesi durumunda verilmektedir.

1. Suçun işlendiğine ve

2.     Suçtan elde edildiğine dair kuvvetli şüphenin bulunması,

Miras kalan, çalışarak alınan, ailenin desteğiyle alınan ve isnat edilen suçla hiçbir ilgisi bulunmayan mallara el koyma kararı verilemez. Yasal düzenleme açıkça bu şekilde olmasına rağmen, suçla hiçbir ilgisi olmayan mallarım hakkında nasıl ve hangi gerekçe ile el koyma kararı verildiği anlaşılamamaktadır.

 

Yasaya açıkça aykırı olarak el koyma kararı verildiği için bu karara itiraz etmek zorunda kalınmıştır.

 

NETİCE VE TALEP :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 

1.   El koyma kararının açıkça yasaya aykırı olması nedeniyle DÜZELTİLEREK KALDIRILMASINA,

 

2.    Aksi taktirde dilekçemizi itirazı incelemeye yetkili mercie gönderilerek, EL KOYMA KARARININ KALDIRILMASINA karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 

 

İTİRAZ EDEN 

 

 Ekler:

1- Tapu Kaydı ( Satın alma tarihini gösteren)

 2- Yardım alındığına dair dekontlar


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi