Miras Sözleşmesinin İptali için dilekçe örneği

Miras Sözleşmesinin İptali için dilekçe

DİLEKÇE BURADA

 

 

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

Davacı             : 

 

Davalı             : 

 

Konu               : Miras sözleşmesinin iptali.

 

Deliller          :  Mirasçılık belgesi, miras sözleşmesi,Nüfus kayıtları, Sair her türlü yasal delail.

 

Hukuki Neden   : TMY 546 ve devam eden maddeleri, sair ilgili mevzuat.

 

 

Açıklamalar     : 

 

1. Miras bırakanın ............yaptığı .........günlü miras sözleşmesiyle, davalı B...’yi mirasçı atamış ve tapuda adına kayıtlı .......parsel no.lu taşınmazı, davalıya bağışlamıştır.

 

2. Ne var ki, miras sözleşmesi, şekil şartına uygun düzenlenmemiştir. Yok hükmündedir. Bizzat miras bırakanım tarafından yapılmış vekili hile ile yapmıştır. Bu durumu kanıtlayacağım.

 

3. Miras sözleşmesinin açıkladığım nedenle de iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç ve İstem  : Miras bırakanım tarafından davalı hakkında düzenlenen ..... günlü miras sözleşmesinin yok hükmünde olması nedeniyle, TMY uyarınca İPTALİNE, masrafların davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

 

 

Davacı A...

               

 

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi