Müteahhitlik Taahhütnamesi Örneği

Müteahhitlik Taahhütnamesi Örneği

DİLEKÇE BURADA

 

 

………….  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

  

MÜTEAHHİTLİK TAAHHÜTNAMESİ

 

İstanbul İli, ilçesi,………………….  Mahallesi, ………….pafta, ……… ada, ………. parsel sayılı yerde tastikli proje, ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edeceğim yapıda

a)  İnşaatın tamamında Türk standartlarına uygun malzeme kullanılması

b) İnşai faaliyet süresince meydana gelebilecek  kazılara karışı her türlü tedbiri alacağımı ve doğabilecek sorumlulukları üstleneceğimi;

c) Hafriyat ve moloz nakli işlemleri sırasında belirlenen bölgelere döküm yapacağımı, yolları kirletmeyeceğimi gerekli hassasiyet ve dikkat göstereceğimi;

d)  Hafriyat ve inşai faaliyet sırasında komşu parselleri yolları, tesisatları ve binaları tehlikeye sokmayacağım, gerekli tedbirleri alacağımı, hafriyatta başlamadan önce Yapı Denetim Kuruluşuna bilgi vereceğimi ve yapıyı vaziyet planına uygun olarak parsellerine aplikasyon yaptıracağımı;

e)Yapı Denetim Kuruluşu , proje müellifi ve Belediye denetim görevlilerinin talimat ve uyarılarına kesinlikle uyacağımı;

f) İnşaat mahalinde herkesin görebileceği bir yer ruhsat tabelasını ve yapının cephe görünüş panosunu asacağımı: ruhsat ve eklerini yapı mahallinde devamlı bulunduracağımı;

g) Her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı önünü tahta perde veya münasip malzeme ile kapatacağımı ve gerekli uyarı levhalarını asacağımı ve gerekirse geceleri aydınlatma yapacağımı;

h) İnşaatta TSEK’e uygun hazır beton kullanacağımı ve gelen her betondan numune olarak laboratuar testi yaptıracağımı;

i) İnşaatı; ruhsat ve eklerine uygun olarak , Yapı Denetim Kuruluşu ve proje müellifinin denetimi ve direktifleri doğrultusunda yapacağımı; beton döküm işine başlamadan önce Yapı Denetim Kuruluşuna bilgi vererek kontrol ve denetimlerin yapılmasını isteyeceğimi;

j)İnşaatı tamamladıktan sonra; yapı kullanma izin (iskan) belgesini almadan yapıyı kullandırtmayacağımı; sebebiyet vereceğim her türlü olumsuzluklar karşısında yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü uygulamayı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

                                                                                                          Kaşe ve İmza

TAAHHÜT EDEN                                                                          

Adı  Soyadı:

 

 

Ek: Nufus Cüzdanı Fotokopisi.

Vatandaşlık no:

Vergi no:                             

Tel. No:

Adres (İş):

Adres (Ev):


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi