Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz

Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/12246

K. 2010/1587

T. 17.2.2010

• MUVAZAA ( Sıra Cetveline İtiraz - Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Kural Olarak İddia Borçlu İle Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturdukları Noktasına Dayandığı )

• MUVAZAALI MUAMELE ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Kural Olarak İddia Borçlu İle Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturdukları Noktasına Dayandığı - Muvazaalı Muamelenin Borçlandırıcı İşleme Göre Yapıldığı Tarih Önem Taşıdığı )

• SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Kural Olarak İddia Borçlu İle Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturdukları Noktasına Dayandığı )

818/m.18

2004/m.142, 235

1086/m.326

ÖZET : Dava, muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davasıdır. Muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraz davalarında kural olarak iddia, borçlu ile alacaklının anlaşmalı biçimde borç ilişkisi oluşturdukları noktasına dayanır. Bu nedenle, muvazaalı muamelenin borçlandırıcı işleme göre yapıldığı tarih önem taşır.

DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davasıdır.

Davalı şirket vekili dava dışı borçlu ile müvekkili arasında uzun yıllardan beri cari hesap ilişkisi bulunduğunu, borçlunun borcuna karşılık takip konusu 30.10.2001 vade tarihli bonoyu verdiğini ve ödememe nedeniyle 01.11.2001 günü protesto keşide edildiğini; ticari ilişki nedeniyle alacaklı olduklarını ve alacağın davacı alacağından önceki tarihte doğduğunu; borçlunun müvekkiline bağımlı olarak çalışmadığını bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 326. maddesi uyarınca davalıya verilen kesin mehle rağmen defterlerin sunulmadığı, ispat yükü üzerinde bulunan davalının sadece bonoya dayandığı ve bu şekilde alacağın varlığını ispatlayamadığı gerekçesiyle sıra cetvelinin iptaline, davalının sıra cetvelinden çıkartılarak yeniden sıra cetveli düzenlenmesine karar verilmiş; hüküm davalı şirket vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraz davalarında iddia kural olarak, borçlu ile davalı alacaklının anlaşmalı ( muvazaalı ) biçimde borç ilişkisi oluşturarak, diğer alacaklılardan mal kaçırma amacı güttükleri noktasındadır. Bunun için muvazaalı muamelenin borçlandırıcı işleme göre yapıldığı tarih önem taşır. Somut olayda davalı ile borçlu arasında geçmiş tarihli bir cari hesap ilişkisi olduğu savunulmuş, davalı yanca keşide edilen protestonun ve girişilen takibin tarihinin ( 14.11.2001 ), davacının takip dayanağı kıldığı çekin ibrazından ( 25.01.2002 ) ve takibe giriştiği tarihten önce olduğu da dosya kapsamı ile belirlenmiştir. Bu durumda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 299. maddesi de gözetilerek davalı alacağının muvazaalı biçimde oluşturulduğunu kabule yasal olanak bulunmamakta iken, yazılı gerekçe ile davanın kabulünde isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenle ( BOZULMASINA ), peşin harcın istek halinde iadesine, 17.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi