Ödeme Emrine İtirazın Kaldırılması Yargıtay kararı

Ödeme Emrine İtirazın Kaldırılması

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/21479

K. 2009/1633

T. 27.1.2009

• İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takip Talebine ve Ödeme Emrine Takibe Dayanak Belgelerin Eklenmediği Yolunda Süresinde Mercie Yapılmış Bir Şikayet Olmadığından Artık İtirazın Kaldırılması Aşamasında Bu Eksiklik Nazara Alınamayacağı )

• ŞİKAYET ( Süresinde Mercie Yapılmış Bir Şikayet Olmadığından Artık İtirazın Kaldırılması Aşamasında Bu Eksiklik Nazara Alınamayacağı )

• TAKİBE DAYANAK BELGE ( Takip Talebine ve Ödeme Emrine Eklenmediği Yolunda Süresinde Mercie Yapılmış Bir Şikayet Olmadığından Artık İtirazın Kaldırılması Aşamasında Bu Eksiklik Nazara Alınamayacağı )

2004/m.58/5

ÖZET : Takip talebine ve ödeme emrine takibe dayanak belgelerin eklenmediği yolunda süresinde mercie yapılmış bir şikayet olmadığından artık itirazın kaldırılması aşamasında bu eksiklik nazara alınamaz.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili tarafından, borçlu aleyhine ilamsız takibe geçilmiş, ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu tarafından süresinde takibe itiraz edildiğinden, alacaklı vekili işbu itirazın kaldırılması talebinde bulunmuştur.

Alacaklı taraf takip talebinde ve ödeme emrinde borcun sebebi olarak kredi kartı alacağını göstermiştir. İtirazın kaldırılması aşamasında kredi kartı kullanımına ilişkin sözleşme ve ihtarname ibraz edilmiştir.

İİK'nın 58/5. maddesi gereğince alacaklı belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya onaylı örneğinin takip talebi anında icra dairesine sunulması zorunludur. Alacaklının bu hükmün gereğini yerine getirmemesi halinde, borçlunun şikayet yoluyla ödeme emrini iptal ettirme hakkı vardır.

Somut olayda, takip talebine ve ödeme emrine dayanak belgenin eklenmediği yolunda süresinde mercie yapılmış bir şikayet olmadığından, artık itirazın kaldırılması aşamasında bu eksiklik nazara alınamaz. ( HGK'nın 23.05.2001 tarih 2001/12-428 esas 426 karar )

Mahkemece, itirazın esası incelenerek oluşacak duruma göre bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.'nın 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi