Nafakanın Ödenmemesi Şikayeti

Nafakanın Ödenmemesi Şikayeti

DİLEKÇE BURADA

 

 

………… CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  

ŞİKAYETÇİ :…….-T.C……

ADRES          :   

SANIK          :

ADRES         :

SUÇ               :Nafakaya İlişkin Kararların Gereğini Yerine Getirmemek                                             

 

AÇIKLAMALAR:

1-Ben davacı olarak nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu hakkında icra takibi yapılmış ödeme emri borçluya  usulüne uygun olarak    tebliğ edilmiştir .               .        

2-Borçlu  bu güne kadar  ne icra dairesine giderek ödeme beyanında bulunmuş ne de  takip konusu nafaka borcunu ödememiştir.

3-I.I.K 344 maddesine göre “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun,alacaklının şikayeti üzerine ,3(üç)aya kadar tazyik hapsine karar verilir.” HÜKMÜ gereği suç teşkil eden borçlunun bu nedenle cezalandırılması için merciinize başvurma gereği hasil olmuştur.

 DELİLLER : …………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ……/……..Esas sayılı   dosyası  ve sair deliller.

HUKUKİ   SEBEPLER  :  IIK.Mad.344.

NETİCE VE TALEP: Arz  edilen   nedenlerle   borçlunun  cezalandırılmasını   masrafın     borçludan   tahsiline   karar  verilmesini,  saygıyla arz  ve talep ederim    ……./…../……

                                                                                     

ŞİKAYETÇİ

………


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi