Öğrenci Spor Kulüpleri Süreli Ders Sözleşmesi

Öğrenci Spor Kulüpleri Süreli Ders

DİLEKÇE BURADA

 

 

ÖĞRENCİ SPOR KULÜPLERİ İÇİN BELİRLİ SÜRELİ DERS / KURS VERME HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

1)     Taraflar

Bir taraftan “İTÜ Beden Eğitimi Bölümü 34469 Maslak/İstanbul” adresinde mukim İTÜ Beden Eğitimi Bölümü (kısaca “İTÜ BEB”) ile diğer taraftan ………. adresinde mukim ................................ (kısaca “Ders veren”) arasında aşağıdaki koşullarla bir hizmet sözleşmesi hazırlanmıştır.

2)     Ders Verenin Yükümlülükleri

a)      Ders Veren

Ders veren İTÜ KSB’nin  yönetmelikleri, iç düzenlemeleri ile kararları ve Öğrenci Spor Kulüpleri Yönetmeliği içinde dikkat, özen ve bağlılıkla, doğru ve verimli bir şekilde yerine getirmek, İTÜ KSB’nin yararlarını korumak zorundadır.

b)     İTÜ KSB’nin Yönetmelik ve İç Düzenlemeleri

Ders veren, halen yürürlükte bulunan, bundan sonra yürürlüğe girecek olan, İTÜ KSB’nin Yönetmeliklerini, İç Düzenlemelerini ve ilgili kararlarını okuyup aynen uymak zorundadır.

c)      Sır Saklama

Ders Veren; İTÜ BEB’i  ilgilendiren konuları, kendisinden ders alan öğrencilere, personele ait sırları saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.Aykırı davranışın cezayı gerektirdiğini bilmekte ve bu maddeye uygun hareket etmeyi kabul  etmektedir.

d)     İyi Kullanma:

Ders veren, iş gereği kendisine teslim edilecek demirbaş eşyayı ve İTÜ KSB  tarafından kullanımına izin verilen mekanı ve bu mekanda var olan tüm eşyayı iyi korumakla, dikkatli kullanmakla sorumludur.Ayrıca ders öncesi hazırlıklar, ders sırası ve ders sonrası toparlanma sürecinde  kendisi ve kursiyerler tarafından sebep olacak  her türlü zararı ödemekle yükümlüdür.

e)      Sürelere Uyma

Ders veren, İTÜ BEB tarafından kendisine sağlanan mekanı belirlenen süre kadar kullanmak, bu süre bitiminde tesisi güvenli, temiz ve sonrakilerin kullanımına uygun bir şekilde  terk etmeyi önceden kabul etmiştir.

f)       Çalışma Süresi

İşbu sözleşme, taraflar arasında .................................................................. Öğrenci Spor Kulübü tarafından verilen başvuru dilekçesine dayanarak ..../..../200...’dan .../.../200...’a kadar kulüpçe talep edilen ve İTÜ BEB tarafından son hali verilen programa göre akdedilmiştir.

g)      Mekan

Ders veren,  öğrenci ve personele verdiği ders seansını İTÜ KSB tarafından  tahsis edilen mekan dışında bir yere taşıyamaz, bu kişileri başka bir kuruma, şirkete yönlendiremez,

h)     Toplanan Ders Ücreti

Ders veren ve ................................ Öğrenci Spor Kulübü, kurs/ders başvuru dilekçesinde belirtilen ve bu sözleşmede yazan ücret dışında herhangi bir ücret alamaz, şahsi hesaplarda  elden veya makbuz karşılığı para toplayamaz, dışarıdan kursiyer kaydedemez. ................................ Öğrenci Spor Kulübü ile Ders Veren arasında herhangi bir para akışı yapılamaz.

i)       Ders Veren’in Ücreti

Ders veren ile İTÜ KSB  arasında anlaşılarak başka bir hüküm üzerinde uzlaşılmamışsa, Ders Veren’e kursiyerlerden toplanan toplam ücretin İTÜ BEB kararlarına göre belirlenen miktarı kadar ödeme yapılır.

j)       Derste Kullanılacak Malzemeler ve Tedarik Edilmesi

İTÜ BEB, kullanımına izin verdiği ders mekanındaki alet,teçhizat ve ekipmanın kullanımına izin verebilir, bu konuda kısıtlamalar getirebilir, eksik olan malzemeler için ........................................... Öğrenci Spor Kulübü’nün yaptığı fiyat araştırmaları doğrultusunda kulübün başvurusuna göre satın alma taleplerini gerçekleştirir.

 

 3)     İTÜ BEB’nünYükümlülükleri

a)      Ücret ödeme yükümlülüğü

Ders Veren’in ücreti kurs bitiminden sonra olmak kaydı ile, burada belirtilen ve kendi ismine kayıtlı olması gereken ................................. Bankası, ............................ Şubesi, .......................... no’lu banka hesabına havale veya EFT yolu ile ödenir. İTÜ BEB elden ödeme yapmaz. Ders Veren olarak bir tüzel kişiliğin yetki belgesine sahip bir kişi imza atmış ise ödemeler bu tüzel kişiliğin hesabına aynı yöntem ile yapılır.

4)     YASAL OTURMA YERİ

Ders Veren’in yukarıdaki adresine, değişikliği bildirmediği takdirde, yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılacaktır.

5)     SÖZLEŞMENİN FESHİ

İTÜ BEB, Ders Veren’in sözleşmenin hükümlerine uymadığını tespit ederse, Ders Veren’in o zamana kadar vermiş olduğu ders ücretlerini alma hakkı korunmak üzere herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı feshetmek hakkına sahiptir. Ders Veren sözleşmeyi tek taraflı feshederse, tazminat talep etmemiş ve vermiş olduğu derslerin ücretlerinden feragat etmeyi kabul etmiş sayılır. İTÜ BEB sözleşme fesih nedeni olan konularda her türlü hukuki yola başvurma ve ilgililer hakkında idari ve disiplin soruşturması açma hakkını saklı tutar.

6)     SON HÜKÜM

Bu sözleşme  …./…./……    tarihinde imzalanmıştır.

 

İTÜ BEB adına

Ders Veren

 İMZASI    İMZASI

 

 

1- Açılmış olan bir kurstan sonra bir önceki kursun hesapları kapatılmadığı sürece yeni kurs açılmaması hususu göz önünde bulundurulabilinir.

2- Açılmış olan bir kursa katılım için öğrenci spor kulüplerinin ders veren eğitimcilerinin üniversite dışından olması durumunda (bu tercih sebebi olmamalı, yani dersleri kulüp üyelesi olan yetkin kişiler vermeli) belirli süre ve belirli saatlerde çalışma izni verilmesi

3- Kursların başlamasına en az bir hafta kala öğrenci spor kulüplerinin kursa katılım sağlayan kişilerin ad-soyad ve iletişim bilgilerini İTÜ BEB’ne bildirmeleri gerekmektedir. Eğer kurs başlamış ve kursun devam ettiği süre içerisinde kayıt alınmış ise bunlarında İTÜ BEB’e bildirilmesi gerekmektedir.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi