Evrakta Sahtecilik Yargıtay Kararı

Evrakta Sahtecilik Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2011/19243

K. 2014/14244

T. 7.7.2014

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 29.7.2011 tarihli görevsizlik kararı ile Dairemize gönderilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Katılan S. E.'in, Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığına sunmuş olduğu 4.7.1997 tarihli dilekçesi ile 'Sanık Ü. B.'in 30.6.1997-1.7.1997 gecesi kendisine bıçak tehdidi ile üç adet bono imzalattığını' belirterek sanık Ü.'dan şikayetçi olması üzerine, Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığınca zorla senet imzalatıldığına dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle 11.7.1997 tarihinde ek takipsizlik kararı verildiği; diğer sanık M. Z. B. tarafından katılan aleyhine Uşak 2.İcra Müdürlüğünün 2004/3418 Esas sayılı takip dosyası ile 20.4.2003 tanzim, 15.6.2003 vade tarihli 40.000 TL bedelli bonoya istinaden icra takibi başlatılması üzerine, katılanın vekili marifetiyle Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığına sunmuş olduğu 24.11.2004 tarihli dilekçesi ile her iki sanıktan da şikayetçi olduğu; iş bu şikayet üzerine zorla senet imzalatmak suçuna dair olarak Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığının 5.4.2005 tarih ve 2005/1 Karar sayılı kararı ile sanık Ü.'ın üzerine atılı suçun 4616 Sayılı Kanun kapsamında bulunduğundan sanık Ü. yönünden anılan Kanunun 1/4. maddesi gereğince davanın açılmasının ertelenmesine karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği; zorla imzalatılan senedi bilerek kullanma eylemine yönelik olarak ise yetkisizlik kararı ile evrakın gönderildiği Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 23.5.2005 tarih ve 2005/1201 Esas sayılı iddianame ile 'Sanıkların birlikte hareket ederek haksız olarak elinde bulundurdukları senedi müştekinin zararına doldurdukları ve icraya koyarak dolandırıcılığa teşebbüs suçunu işledikleri' belirtilmek suretiyle sanıklar hakkında, haksız olarak elinde bulundurduğu bonoyu sahibinin zararına doldurmak ve dolandırıcılığa teşebbüs suçlarından 765 Sayılı TCY'nın 509/2. madde yollamasıyla 342/1; 503/1, 61. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açıldığı, sanık Ü. hakkındaki zorla senet imzalatmak suçu ile ilgili evrakın tefrik edilerek yetkisizlik kararı ile Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği;

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde; sanık Ü. B. hakkında 30.6.1997 tarihindeki geceleyin silahla yağma suçundan 5237 Sayılı TCY'nın 149/1-a-d-h, 62; sanık M. Z. Beşer'in resmi evrakta sahtecilik suçundan 765 Sayılı TCY'nın 509/2.madde yollamasıyla aynı Kanunun 342/1, 59; ayrıca her iki sanığın dolandırıcılığa teşebbüs suçundan da 5237 Sayılı TCY'nın 157/1, 35, 62.maddeleri uyarınca mahkumiyetlerine karar verildiği,

Hükmün konusu, iddianamede yasal öğeleri gösterilen suç, sanık ve eyleme dair olup, iddianamedeki olayın anlatım biçimi ve uygulanması istenen yasa maddelerine göre, sanık Ü. B. hakkında yağma suçundan usulüne uygun olarak açılmış bir dava bulunmadığı gibi ek iddianame de düzenlenmediği, bir olayın anlatılması sırasında bir başka olaydan söz edilmesinin, o olay hakkında dava açıldığını göstermeyeceği, adı geçen sanık hakkında haksız olarak elinde bulundurduğu bonoyu sahibinin zararına dolandırmak ve dolandırıcılığa teşebbüs suçlarından dolayı 765 Sayılı TCY'nın 509/2.maddesi yollamasıyla aynı Kanunun 342/1; 503/1, 61. maddeleri gereğince kamu davası açıldığı halde, 1412 Sayılı CMUK'nın 150257. (5271 Sayılı CMK'nın 225) maddelerine aykırı davranılarak, iddianame dışına çıkılmak suretiyle, ek savunma hakkı tanınarak, davaya konu edilmeyen ve 4616 Sayılı Kanunun 1/4.maddesi uyarınca davanın açılmasının ertelenmesi karar verilen yağma suçundan da ayrıca hüküm kurulması ve diğer hükümlerin de bu suçla bağlantılı olması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Ü. B. ve M. Z. B. savunmanının temyiz itirazları ile dolandırıcılık suçuna dair tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeple kısmen istem gibi BOZULMASINA, 7.7.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi