Riskli Yapı Tespit Raporuna İtiraz

Riskli Yapı Tespit Raporuna İtiraz

DİLEKÇE BURADA

 

 

 FORM: TTM-1

 

  .../.../20….

                                                   

KONU: Riskli Yapı Tespit Raporuna İtiraz.

 

 

 

…….. BELEDİYESİ

Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne

 

 

Aşağıda kimlik bilgileri ve imzaları bulunan kat maliki/malikleri olarak; İstanbul İli,                 Kartal İlçesi, …................... Mahallesi, ….....…... Sokak, No:…. adresinde ve ….... Ada / ...… Parsel sayılı yerde bulunan ve hali hazırda ikamet ettiğimiz ve/veya ticari faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz ................... YKN(Yapı Kimlik No'lu) binamıza 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit raporu alındığı bilgisi, Kartal Tapu Müdürlüğü’nce tarafımıza tebliğ edilmek suretiyle ulaşmıştır.

6306 Sayılı Kanunun 3.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen “ Riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır.” hükmü gereğince tarafımızca imza altına alınan işbu itiraz dilekçesi ile riskli yapı tespit raporuna itiraz etmekteyiz.

Gereğinin yapılması hususunu saygılarımızla arz ederiz.  

 

 

EKLER: 

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

b) Tapu Müdürlüğü Tebligatı.

c) Tapu Müdürlüğü Tebligatı Posta Alındısı. 

 

                                                                                                                                   Ad-Soyad

 İmza


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi