Rücuen Tazminat İstemi Yargıtay Kararı

Rücuen Tazminat İstemi

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/2475

K. 2010/6431

T. 6.7.2010

• RÜCUEN TAZMİNAT ( Kasko Sigorta Poliçesinden Doğan - Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Kamu Kuruluşlarının Kişilerle Olan İlişkilerinden Doğan Dava ve İşlerde Adli Yargı Mahkemelerinin Görevli Olduğu )

• KASKO SİGORTA POLİÇESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Rücuen Tazminat - Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Kamu Kuruluşlarının Kişilerle Olan İlişkilerinden Doğan Dava ve İşlerde Adli Yargı Mahkemelerinin Görevli Olduğu )

• GÖREV ( Kasko Sigorta Poliçesinden Doğan Rücuen Tazminat - Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Kamu Kuruluşlarının Kişilerle Olan İlişkilerinden Doğan Dava ve İşlerde Adli Yargı Mahkemelerinin Görevli Olduğu )

6762/m.18, 1301

2577/m.2

ÖZET : Dava, TTK'nın 1301. maddesinden kaynaklanan rucuen tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili müvekkili şirkete kasko sigorta poliçesi ile sigortalı aracın davalıya ait logar kapağına çarptığını iddia etmiştir. Özel hukuk hükümlerine tabi kamu kuruluşlarının kişilerle olan ilişkilerinden doğan dava ve işlerde adli yargı mahkemeleri görevlidir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirkete kasko sigortalı aracın davalıya ait logar kapağının açık olması nedeniyle aracın zarar gördüğünü, araçta meydana gelen hasar bedelinin sigortalıya ödendiğini belirterek, 2.043 TL tazminatın ödeme tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davalı idarenin ifa ettiği görevin kamu görevi olması nedeniyle idari yargının görevli olduğunu, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere göre davanın idari yargının görev alanına girmesi nedeniyle davanın görev yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, TTK'nın 1301. maddesinden kaynaklanan rucuen tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili müvekkili şirkete kasko sigorta poliçesi ile sigortalı aracın davalıya ait logar kapağına çarptığını iddia etmiştir. Davalı İSKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hizmet kamu hizmeti ise de, faaliyetini özel hukuk kuralları altında yapması itibariyle TTK'nın 18/1. maddesi anlamında tacir sayılacağı ve özel hukuk hükümlerine tabi bulunan kamu kuruluşlarının kişilerle olan ilişkilerinden doğan dava ve işler de adli yargının görev alanına girdiğinden, davalının haksız eylem niteliğindeki tutumundan kaynaklanan uyuşmazlığın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir. Bu yönde yargısal uygulamalar yerleşiktir ( HGK'nın 21.09.1983 gün ve 1980/1 1-2721; 1983/823 ile 29.11.1995 gün ve 1995/11-647; 1995/1043 sayılı kararları. HGK 2007/4- 597 E.-2007/694 K. ). Mahkemece, işin esasının incelenmesi gerekirken, yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı sigorta şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı sigortaya geri verilmesine, 06.07.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi