Savunmaya Cevap Dilekçesi

Savunmaya Cevap Dilekçesi

DİLEKÇE BURADA

 

................ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DAVACI                      : ………… T.C………..

ADRES                       :

DAVALI İDARE       :………… Belediye Başkanlığı 

KONU                          :Davalının ......../......../..........tarih ve ............../……. sayılı savunmasına cevaplarımız hk.                       

 

AÇIKLAMALAR : 

1-Öncelikle belirtilmesi gereken husus davalı vekilinin iddiasının aksine davamız yasal süresi içerisinde açılmıştır. Dosyaya sunduğumuz evraklardan anlaşılacağı üzere davalı idarenin tebliğinden itibaren dosya yasal süresi içerisinde açılmıştır. 

2-Yine davalı vekilinin iddiası odur ki dava dilekçemiz açık ve anlaşılır değildir. Bu durumu kabul etmemekle birlikte böyle olduğunu kabul etsek bile söz konusu duruma davalı idarenin uygulamaları sebep olmaktadır.

Şöyle ki; davalı idare bu tür uygulamalar neticesinde uyguladığı cezaları tek sayfadan ibaret tebligatlarla bildirdiğinden konu tam anlamıyla anlaşılamamakta ve anlatılamamaktadır. Ayrıca konuya ilişkin dosyanın bir sureti davalı idareden dilekçe yolu ile istenmesine rağmen her tür zorluk çıkarılmakta ve böylece yasal süreler dolmaktadır. Davalı vekilinin öncelikle hukuka uygunluk konusunda bağlı olduğu kurumun uygulamalarını kontrol etmesini şiddetle tavsiye etmekteyiz. 

3-Davalı idarenin iddiası şudur ki müvekkil iş yerinde izinsiz olarak 6 bayan konsomatris çalışmaktadır. Ancak herkesçe bilindiği üzere “herkes iddiasını ispatla mükelleftir” Yani söz konusu dosyada davalı idare 6 bayanın müvekkil iş yerinde çalıştığını ispat etmek zorundadır. Aksi takdirde bizim bu 6 bayanın konsomatris olarak çalışmadığını ispatlamamız mümkün değildir. Maddi olarak bu hususun tarafımıza yüklenmesi imkânsızdır. Çünkü böyle bir ispat yolu yoktur. Bu nedenle davalı idare söz konusu bayanların müvekkil iş yerinde çalıştıklarını gösterir maddi delillerini sunmalıdır.  

 

NETİCE VE TALEP   :Yukarıda anlattığımız gerekçelerle davanın kabulü ile işlemin iptaline karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla ..../....../....... 

 

                                                                                                          Davacı ………


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi