Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma

DİLEKÇE BURADA

 

 

…………….NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                     : 

ADRES                       :

GSM                            :

DAVALI                     :   

DAVA                        : EVLİLİĞİN TEMELDEN SARSILMASI VE ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİ İLE BOŞANMA TALEBİM HAKKINDADIR .

 

AÇIKLAMALAR          : Davalı olduğum eşim ile yaklaşık ….. yıldır resmi olarak evli bulunmaktayım.  Bu evliliğimizden olma ........................-……….. doğumlu, .........................-………. doğumlu 2 Müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.   Müşterek çocukların velayetinin tarafıma verilmesini talep etmekteyim.

Evlendiğimiz günden itibaren aramızda fikren ve ruhen anlaşmazlık baş göstermiş olup bu anlaşmazlıklar zaman içinde müşterek aile birliğimizi çekilmez hale getirmiştir. Davalı eşim ile aramızda çıkan tartışmalarımız artık münakaşalara dönüşmüştür ve bun un önüne geçememekteyiz.  

Davalı eşim evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri gereği gibi yerine getirmemektedir. Davalının bana ve müşterek çocuklarımıza karşı sorumsuzlu ve ilgisizliği nedeni ile de geçimsizliğimizin şiddeti artmıştır.

Davalı şahıstan boşanma talebim bulunmaktadır.Bu talebimi kabul eden davacı yukarıda belirttiğim ikamet adresimizde bulunan taşınmazın bana ait olmasından dolayı davalı daireyi istemektedir .Ancak evlenmeden önce almış olduğum dairemi şahsa satmış ve …….. yılında daireyi davalıdan satın almış bulunmaktayım.Kesinlikle hibe yolu ile edinilmemiş olan taşınmaz için davalı şahsımı tehdit etmektedir.Bu durum içinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ekte tarafınıza sunduğum belgede de görüleceği üzere başvurmuş bulunmaktayım.

Aramızda sevgi ve saygı kalmamıştır. Bu evlilik fiilen bitmiştir. Bundan sonra bir arada yaşamamız imkânsız duruma gelmiştir. Aile birliğimiz taraflardan beklenmeyecek derecede sarsılmıştır. Bundan sonra bir araya gelerek evlilik birliğini yürütmemiz imkânsız hale geldiğinden  boşanmamızın her iki taraf için daha yararlı olacağı kanaatine varmam nedeniyle iş bu davanın açılması zorunlu olmuştur.

DELİLLER                   : Nüfus kayıtları, vs. deliller.

NÜFUS KAYDI          : İL  :……… İLÇE  :……………..,  ………../KÖY :........ ,CİLT NO: ...  ,   AİLE SIRA NO:......

HUKUKİ NEDENLER: TMK.nun   Ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle evlilik birliğimiz fiilen bitmiş olduğundan, bu doğrultuda BOŞANMAMA, müşterek çocukların velayetinin tarafıma verilmesini ve çocuklar için aylık ayrı ayrı …………-TL- olmak üzere toplamda ……………-TL- tedbir nafakası ödenmesine ve dava sonunda iştirak nafakasına çevrilmesine” ve evlilik birliği süresince ……… yılında çıkan mal paylaşımı kanununa göre …………………………………………….adresinde bulunan.…….m2 lik arsa vasfındaki davalı adına tapu tescil kaydı bulunan taşınmazdan payıma düşen hakkın şahsıma verilmesini ve davalının şahsımı………….. yıldır yıpratması nedeni ile yıpranma payı olarak ………-TL- maddi ,……….-TL- manevi olmak üzere toplamda maddi manevi ………….-TL- tazminat talebimin kabulüne  ve tüm dava ve yargılama giderlerinin davalı taraftan karşılanmasına karar verilmesini tarafınızdan arz ve talep ederim.

Saygılarımla                                                             

                                                                                                                                                            

 

DAVACI:……


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi