Silah Bulundurma Başvurusu dilekçe örneği

Silah Bulundurma Ruhsatı Başvurusu

SİLAH (BULUNDURMA) RUHSATI Almak ve Yenilemek İçin Gerekli Belgeler

6136 sayılı Kanunun 16. maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen  (silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller) ve 21 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadı ile silah satın alabilir. İlk defa silah satın/devir alarak adlarına bulundurma ruhsatı alanlar için;

    01- Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe,

    02- Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı,

    03- Arşivli sabıka kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından)

    04- Sağlık raporu (tam teşekküllü hastaneden kurul raporu),

    05- 4 adet renkli vesikalık fotoğraf,

    06- Müdürlüğümüzden alacakları Ek-1 formu

    07- Yarımkapak Karton Dosya ile şahsen müracaat gerekmektedir.

 

Yapılacak tahkikat neticesinde engel hali bulunmayanlara satın almak istedikleri silah için silah satın alma belgesi, devir almak istedikleri silahlar için de noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir. Satın (MKE. den) alınan silah fatura tarihi itibari ile faturası yedi (7) gün içerisinde yol belgesi olarak geçerli olduğundan Müdürlüğümüze getirilerek tespit yaptırılır ve tespiti yapılan silahın en geç altmış (60) gün içerisinde de ruhsatının çıkartılması gerekmektedir. Bulundurma ruhsatı harç, eğitime katkı payı ve kart ücretini ödeyen vatandaşlarımıza en geç 15 gün içinde ruhsatları teslim edilir. Daha önce ruhsatı olup da 5 yıllık süresini dolduran silah sahipleri ise yukarıda yazılı belgelerle birlikte silahını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta ruhsatlarını yenilemesinde sakınca görülmeyenlere harç, eğitime katkı payı ve kart ücretini yatırmaları halinde 5 yıl süreli yeni ruhsat verilir. Vatandaşlarımızdan silahını iş yerinde bulundurmak isteyenler ayrıca işyerinin vergi levhasının örneğini de ibraz etmeleri gerekmektedir.


KAYMAKAMLIK MAKAMINA

(İlçe Emniyet Müdürlüğüne)

……………………..

 

TALEPTE BULUNAN:

                                                             

ADRES EV  

                                                              

ADRES İŞ   :


 

Halen ....………… ilçesi ................Mahallesi . …… sokağında No:...:: adresinde da ikamet etmekteyim.

Yukarıda belirttiğim adreste-işyerimde Silah bulundurma ruhsatı almak istiyorum.

(M.K.E) den yada ……….........…… adına kayıtlı bulunan ….........marka …..........…..mm. çapında …………......... seri numaralı tabancayı devir alarak meskende-işyerinde silah bulundurma ruhsatı almak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.  …/…./…..

 

SAYGILARIMLA,

 

                         AD SOYADYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi