Şirket Birleşme Sözleşmesi

Şirket Birleşme Sözleşmesi

DİLEKÇE BURADA

 

   

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

 

....... .......... ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (DEVROLAN ŞİRKET)

....... .......... TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (DEVRALAN ŞİRKET)

Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan ........ sicil numarası ile tescilli ....... .......... ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca “DEVROLAN” olarak anılacaktır.) ile Diğer taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda ........ sicil numarası ile tescilli ....... .......... TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca “DEVRALAN” olarak anılacaktır.) Arasında aşağıdaki koşullarla ve Devrolan şirketin ..... ARALIK 2008 tarih, 2008/03 nolu Ortaklar Kurulu Kararı ile, Devralan Şirketin ..... ARALIK 2008 tarih, 2008/02 nolu Ortaklar Kurulu Kararı uyarınca iş bu birleşme sözleşmesi düzenlenerek akdedilmiştir.

Madde 1: Gerek Devralan ve gerekse Devrolan şirketlerin ortaklar kurulları şirketlerin faaliyetlerini dikkate alarak aşağıdaki şartlarla ve Türk Ticaret Kanunu’nun 146-151 ve 5520, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-21 ve 6762 sayılı maddeleri hükümleri dairesinde Devrolan şirketin Devralana katılması suretiyle birleşmesini ortaklar kurulu kararıyla uygun bulmuşlardır.

Madde 2: Birleşmede Devrolan şirketin ve Devralan şirketin ..... ARALIK 2008 Tarihli Bilançoları esas alınacak ve birleşme sonucunda Devrolan şirket tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır.       

Madde 3: Devralan, bir bütün halinde devraldığı Devrolan şirketin tüm aktiflerini ve pasiflerini aynen bilançosuna aktarılacaktır.

 Madde 4: Devrolan ve Devralan şirketler, birleşmenin tescil edilmesinden sonra ilan tarihinden itibaren yasal süresi içinde, devir bilançolarını ve Devrolan şirketin Kar/Zarar cetvellerini de ekleyerek müştereken imzalayacakları Devir Beyannamesini birleşme sonucu tasfiyesiz infisah eden Devrolan şirketin bağlı olduğu Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

 Madde 5: Devralan, birleşme sonrasında infisah edecek olan Devrolan şirketin tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer vecibelerini yerine getireceğine dair bir Taahhütname’ yi Devrolan şirketin bağlı olduğu Esenler Vergi Dairesi’ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat gösterecektir.

Madde 6: Devrolan şirketin maliki bulunduğu bilumum markalar, ihtira beratları, modeller, çizimler, özel işletme projeleri, patentler, know-how logolar ve her nevi gayri maddi haklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Devralan’a devir ve intikal edecektir.

Madde 7: Devrolan şirketin müracaat etmeyen alacaklıları ile vadesi gelmemiş ve ihtilaflı bulunan borçlularına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri çerçevesinde hareket edilecektir.

Madde 8: Türk Ticaret Kanunu’nun tasfiyesiz infisahla ilgili maddelerinde yazılı şartlar gerçekleştiğinde Devrolan şirketin sicil kaydı bağlı olduğu İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan terkin edilecektir.

  Madde 9: İş Bu birleşme sözleşmesi 1 (bir) asıl olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup Devrolan ve Devralan şirketlerin ortaklar kurullarınca oy birliğiyle alınan kararlara istinaden akdedilmiştir.

 

Devrolan Şirket                                                    Devralan Şirket    

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi