Faaliyet Konusu Değişikliği

Faaliyet Konusu Değişikliği

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                  ...../..…./2012

 

………… TİCARET VE SANAYİ ODASI

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Müdürlüğünüzde

…………………………  sicil numarasıyla  kayıtlı bulunmaktayım.Yapmakta olduğum   

işyeri faaliyet konuma ilaveten……………………………

...................................................................................................

Işleri ile de iştigal edeceğim. Gerekli Tescil ve İlan işleminin yapılmasını

arz ederim. 

 

                                                                                            İMZA

 

 

T.C. Kimlik No:

Tel                     :

Adres               :

 

 

Ekler: Verilen belgeler yazılmalı

 

Not: Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya noter onaylı sureti eklenmeli

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi