Şirket Hisse Devri Tespiti hakkında dilekçe örneği

Şirket Hisse Devri Tespiti dilekçe örneği

DİLEKÇE BURADA

 

(     )  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

  

DAVACI                  : ……………   TC NO. .................

ADRES                    :

DAVALI                  : …………… TESİSLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 

DAVA KONUSU: DAVACININ ORTĞI OLDUĞU ŞİRKET HİSSELERİNİ DAVALILRA DEVİR ETTİĞİNİN TESPİTİ TALEBİDİR. 

DAVA DEĞERİ    : ……….. TL

 

AÇIKLAMALAR      : 

1.- Davalı ……………. ile birlikte, merkezi ……………………………………………….. adresinde bulunan ve İSTANBUL TİCARET SİZİL MÜD. …………………….. SİCİL numarasında kayıtlı ……………………… SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ'NİN ortakları bulunmaktayız.

2.- Yukarıda adı geçen şirketin ………………………… TL  ( …../…./……) tarih değerli yeni para (…………………….. TL YAZI İLE TL )  ANA SERMAYENİN ( ………………. TL YAZI İLE ) ‘ye tekabül eden hissemi …………...NOTERLİĞİNİN …../…../…. TARİH VE ……….. SAYILI HİSSE SENEDİNİ DEVİR SENDİ İLE davalı ……………..' A devir ettim.

3.- Ancak bugüne kadar hisselerimi devir ettiğim davalı, Ticaret Sicil Müdürlüğüne bu hisse devrinin tescil ve ilan işlemlerini yaptırmamıştır. Şifahi görüşmelere rağmen de, bu devire ilişkin tescil ve ilan işlemlerini yaptırmayı başaramadım.

4.- Noterden hisse devri yapılmış olmasına rağmen , halen şirkette ortak gözükmem kamu kurumlarına ve üçüncü kişilere karşı sorumluluğuma sebebiyet verdiğinden, iş bu davanın açılarak , adı geçen firma üzerindeki bütün hisselerimi, belirtilen noter hisse satış senetleri ile devir ettiğimin tespitini talep etmek gerekmiştir. 

 

HUKUKİ SEBEPLER: T.T. KANUNU, H.UM.K ve sair ilgili mevzuat

DELİLLERİM            : …………….. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ'NİN. TİCARET SİCİL EVRAKI,( TİC.SİCİL NO. ………………) ………………... Noterliğinin ……/…./…… tarih ve ……………. sayılı hisse devir senedi evrakı ve sair diğer deliller

 

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplere binaen

1.- Ortağı olduğum; …………………. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ'NİN.’DEKİ hisselerimin tamamını ( …../…./…..) tarihinde davalıya , noterden devir ettiğim tespitine,

2.- Mahkeme masrafı ve yargılama giderlerinin karşı tara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

3.- ………………. ( İSTANBUL ) …………. Asliye Ticaret Mahkemesi Dosya no: ……../..... nolu dosyada bulunan davayla birleştirilmesini arz ederim.

 

 

 

DAVACI   …………. 

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi