Önalım hakkının kullandırılması talebi

Şufa Davası Dilekçe Örneği

DİLEKÇE BURADA

 

 ….…………..HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

 

DAVACI                 :

DAVALI                 :

DAVA KONUSU  : Önalım hakkının kullandırılması talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ    : … ……TL

 

AÇIKLAMALAR  :

1-Davalı,  paydaşı olduğum  tapunun …gün …ada, …pafta …parsel sırasında kayıtlı …mevkiinde, doğusu …, batısı …, kuzeyi …, güneyi … ile çevrili taşınmazdaki …………………’nin hissesini bundan 10 gün evvel satın almıştır.

2-Ancak söz konusu hissenin satışı bana haber verilmemiştir. Satışı yeni öğrendim ve şufa hakkımı kullanmayı istemekteyim.  Zarara uğrayacak olan davalının hisse satış bedelini masraflarıyla birlikte davalıya ödemeye hazırım.

HUKUKİ NEDENLER   : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER    : Tapu kaydı, veraset ilamı, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarda belirttiğim gibi yasal önalım hakkının tanınarak davalı üzerindeki taşınmaz hissesinin adıma tapuya yazılmasına karar verilmesini ve masrafların ve ücreti vekaletin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …../…./…..

 

 

 

Davacı ….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi