Tasarrufun İptali Davası Yargıtay Kararı

Tasarrufun İptali Davası

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/5762

K. 2010/6632

T. 8.7.2010

• TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Olup Genel Mahkemelerde Açılması Gerektiği )

• GÖREV ( Tasarrufun İptali Davası Basit Yargılama Usulüne Tabi Olup Genel Mahkemelerde Açılması Gerektiği )

• DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Tasarrufun İptali - Aynı Yargılama Usulüne Tabi Olmayan ve Birlikte Görülmelerinde Yarar Bulunmayan Davaların Birleştirilmesinin Doğru Olmadığı )

2004/m.277, 281

ÖZET : Tasarrufun iptali davası basit yargılama usulüne tabi olup genel mahkemelerde açılması gerekir.

Aynı yargılama usulüne tabi olmayan ve birlikte görülmelerinde yarar bulunmayan davaların birleştirilmesi doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine dair verilen hükmün süresi içinde davacı M.Çetin vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı M.Çetin vekili, davalılardan Hasan'ın müvekkiline olan borcu nedeniyle hakkında yaptıkları icra takibi sırasında borcuna yetecek haczi kabil malının bulunmadığını, ancak alacaklılardan mal kaçırmak amacı ile kendisine ait taşınmazı diğer davalı İbrahim'e sattığını öne sürerek yapılan tasarrufun iptali isteğiyle açtığı dava ile Yunis ve Hasan'ın M.Çetin ve G... Toptan Gıda Ltd. Şti. aleyhine açtığı borçlu olmadığının tespitine ilişkin menfi tespit davası birleştirilmiştir.

Mahkemece işçi işveren arasında alınan senetlere ilişkin davalara iş mahkemesince bakılması gerektiğinden mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın iş mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı M.Çetin vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece görevsizlik kararı verilerek dosyanın iş mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş ise de, verilen karar dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Davacı M.Çetin, borçlu davalının mal kaçırma kastı ile yaptığı tasarrufun İİK'nın 277 ve devamı maddeleri uyarınca iptalini talep etmiş, Yunus ve Hasan ise borçlu olmadıklarının tespitini talep etmişlerdir. Mahkemece her iki dava dosyası birleştirildikten sonra dava dosyasının görevsizlik kararı ile iş mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. İİK'nın 277 ve devamı maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davaları aynı Yasa'nın 281. maddesi uyarınca basit yargılama usulüne tabi olup genel mahkemelerde açılmaları gerekir. Bu nedenle birleştirilen dava işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan ve iş mahkemesinde görülebilecek davalardan olsa dahi asıl dava İİK'nın 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptali davası olmakla bu dava yönünden işin esasına girilerek tarafların delillerinin toplanması ondan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, her iki dava dosyası hakkında da görevsizlik kararı verilmesi doğru bulunmadığı gibi aynı yargılama usulüne tabi olmayan ve birlikte görülmelerinde yarar bulunmayan davaların birleştirilmesi de doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün ( BOZULMASINA ) ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 08.07.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi