Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu

Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketicinin ayıplı bir mal ya da hizmet almak gibi mağdur olduğu durumlarda, firma ile bu sorunu çözemiyorsa başvurabileceği bir heyettir. Tüketici Hakem Heyetlerini kararı nihaidir ve her firma bu kararı uygulamakla yükümlüdür. Bu heyetler Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışırlar.

Tüketici Hakem Heyetleri Başvuruda Parasal Sınırlar: İl Tüketici Hakem Heyetleri; 3.300 TL, İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde; 2.200 TL,

(TEBLİĞ NO: TGM-2014/2)

 

Parasal Sınırlar

MADDE 1 – (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artışesas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince;

Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;

 

    a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası,

    b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,

    c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,

 

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 


DİLEKÇE BURADA

 

ATAKUM  TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

 

BAŞVURU TARİHİ          :……………

BAŞVURU NUMARASI  :……………

 

BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ:

T.C. Kimlik Numarası*   :………………

Adı ve Soyadı*                   :………………

BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İkamet Ettiği İl / İlçe*     :…………………

Adresi*                                 :…………………

Elektronik Postası          :………………

Telefon Numarası*          :……………

VARSA BAŞVURU SAHİBİNİN VEKİLİNİN:

T.C. Kimlik Numarası      :………

Adı ve Soyadı                      :……………

Adresi                                   :…………

İletişim Bilgileri               :…………

ŞİKAYET EDİLENİN BİLGİLERİ:

Ticaret Unvanı*                :……………

Adresi                                   :……………

İli / İlçesi                             :……………

Telefonu                              :……………

Faksı                                     :……………

UYUŞMAZLIK KONUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER:

Uyuşmazlık Tarihi             :…………………

Uyuşmazlık Bedeli*          :………………

Uyuşmazlık Konusu         :……………

 

Başvuru Sahibinin Talebi*          :…………………

………………………………………

Başvuru Sahibinin İmzası*         :…………

(*) ile işaretlenen alanların doldurulması zorunludur.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi