Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketicinin ayıplı bir mal ya da hizmet almak gibi mağdur olduğu durumlarda, firma ile bu sorunu çözemiyorsa başvurabileceği bir heyettir. Tüketici Hakem Heyetlerini kararı nihaidir ve her firma bu kararı uygulamakla yükümlüdür. Bu heyetler Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışırlar.

Tüketici Hakem Heyetleri Başvuruda Parasal Sınırlar: İl Tüketici Hakem Heyetleri; 3.300 TL, İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde; 2.200 TL,

(TEBLİĞ NO: TGM-2014/2)

 

Parasal Sınırlar

MADDE 1 – (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artışesas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince;

Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;

 

    a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası,

    b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,

    c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,

 

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 


DİLEKÇE BURADA

 

BAKIRKÖY TÜKETİCİ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

İTİRAZ EDEN       : ..............-T.C………

ADRES                     :

KONU                    : …………….KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA     İTİRAZIM HAKKINDADIR.

AÇIKLAMALAR     :

Ekte tarafınıza sunduğum .../..../...... tarihli ………KAYMAKAMLIĞI Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının vermiş olduğu ……… numaralı karara süresi içerisinde itiraz etmekteyim.

Tüketici ……………..’ın almış olduğu cep telefonunun arızalı olması satıcı ile alakalı bir durum değildir.Tamamıyla üretici firmadan kaynaklanan bu durum ile ilgili gereken hassasiyeti tüketici ………………….’a göstererek cihazı defalarca bayisi bulunduğum K.V.K firmasına k.v.k garanti kapsamında olduğu sebebi ile göndermiş bulunmaktayım.

Fakat gereken itinayı göstermeyen k.v.k. firması ve kusurlu cihazı üreten üretici firma nedeni ile hakkımda verilen karar neticesinde mağdur olmuş bulunmaktayım.Dolayısı ile karara itiraz eder k.v.k. firmasının ve üretici firmanın davaya dahil edilmesini talep eder tarafınıza başvurmam hususu doğmuştur.

DELİLLERİM            :NÜFUS KAYIT ÖRN, ALIŞ FATURASI, V.S DELİL

SONUÇ VE İSTEM    :

            Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum nedenlerden dolayı üretici firmadan kaynaklı kusur ve gerekli özeni göstermeyen k.v.k. firmasının kusurlu olduğunun tespiti ile hakkımda verilen karara itirazımın kabulüne karar verilmesini tarafınızdan arz ve talep ederim..../..../.....

 

                                                                                            İTİRAZ EDEN:……


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi