Usulsüz Kesilen Trafik Cezasına İtiraz

Usulsüz Kesilen Trafik Cezasına İtiraz

DİLEKÇE BURADA

 

NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEİTİRAZ EDEN DAVACI:
  ……………… TC NO. ……………

ADRES :
İtiraza konu tutanağın tanzim tarihi   :
İtiraza konu tutanağın tebellüğ tarihi :

İtiraz konusu :
Trafik denetleme şube müdürlüğü, ……………. amirliği`nin …../…../….. tarih ……….seri , ………….. sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALAR:
1- …………………….  tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; karayolları trafik kanunu`nun  61/1 maddesi hükmüne istinaden suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu …../…../….. tarihli, toplam …………. TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip,…../…./…..  tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre …./…./….. tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma yasal süresi geçtikten sonra yani …../…../….. tarihinde tebliğ edilmiştir.


3.- Ayrıca söz konusu ceza tutanağının kesildiği adresteki yol tek yön olup araçların orada durması imkansızdır. Çünkü ayrıca konsoloslukların olduğu yol olup o yolda duraklama yapmak imkansızdır. Bu sebeple söz konusu ceza usulsüz ve süresi içinde ibraz edilmediği iptal edilmesini talep etmekteyim.

DELİLLER: NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ , CEZA TUTANAĞI

SONUÇ VE İSTEM: Benim yukarıdaki ifademde izah ettiğim üzere tarafıma ibraz edilen tutanak hem  tebliğ süresini geçmiş hemde olay yerinin olaya konu suça elverişsiz olması nedeni ile usulsüzdür bu sebeple söz konusu cezanın iptal edilebilmesi için gerekli olan işlemlerin bu dilekçem ile yapılmasını arz ve talep ederim.…/…../……

 

İTİRAZ EDEN DAVACI: ……


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi