Yangından dolayı sigortadan tazminat talebi

Yangından dolayı sigortadan tazminat talebi

DİLEKÇE BURADA

 

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

 

DAVACI          :

 

ADRES            :

 

DAVALILAR   :

 

KONUSU        :           ...................-TL'nin .. / .. / .... ödeme tarihinden itibaren banka reeskont faizi,masraflar,vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebidir. 

 

AÇIKLAMALAR :

1-Şirketimiz nezdinde .................. sayılı  sigorta poliçesi ile .......................................... adına sigortalı  mahal  .. / .. / ....tarihinde davalının işyerinde çıkan yangın sonucu hasara uğramıştır.                               

 

2-Sigortalı mahalde yaptırılan ekspertiz sonucu tespit olunan ............-TL hasar tazminatı sigortalımıza ödenmiştir.

 

3-Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanununun 1301.maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef olmuş ve sigortalının zararına sebebiyet verenler aleyhine mevcut hertürlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

 

4-Hadise ile ilgili olarak tanzim edilen tutanak ve ekspertiz raporuna göre meydana gelen hasardan davalının sorumlu olduğu belirlenmiştir.  Davalı sigortalımıza ve dolayısı ile onun yerine kaim olan Şirketimize karşı sorumlu bulunduğundan işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

                  

HUKUKİ SEBEPLER:  HUMK.,BK.,TTK.,Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri. 

DELİLLER      :  Poliçe,tespit tutanağı,bilirkişi tetkikatı ve her türlü kanuni delil.                      

SONUÇ VE İSTEK  : Yukarıda belirtildiği gibi Taraflara tebligat yapılmasını ve subut bulacak davamız sonucunda ................-TL'nın .. / .. / .... ödeme tarihinden itibaren banka reeskont faizi,masraflar,vekalet ücreti ile birlikte davalıdan  tahsiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

 

                                                                       Davacı......


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi