Sosyal Yardımlaşma Fonu Yardım Talebi

Sosyal Yardımlaşma Fonu Yardım Talebi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 1986 yılında kurulmuştur.

SYDT Fonunun hedef kitlesini,​

    Yoksul ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler,​

    Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, on altı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar,

    Fon Kurulu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca belirlenecek kriter ve süreler çerçevesinde her türlü afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler oluşturmaktadır.

SYDT Fonunun karar organı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu”dur. Fon Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının başkanlığında Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlığımız, İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıkları müsteşarları ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdüründen oluşmaktadır. Fon Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır. Bakanın talebi üzerine Fon Kurulu her zaman olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

Fon Kurulu tarafından alınan kararlar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki tüm il ve ilçelerde yer alan 1000 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla uygulanmaktadır.

SYDT Fonunun görevleri:

    Fonda toplanan kaynakların, Bakanlıkça ve il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları çerçevesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına karar vermek,

    İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamak,

    İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek,

    Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere

    bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek sağlamaktır.

SYDT Fonunun gelirleri:

    Kanun ve Kararnamelerle kurulu bulunan veya kurulacak olan fonlardan Bakanlar Kurulu kararıyla %10'a kadar aktarılacak miktarlar.

    Gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamının%2,8'i.

    Trafik para cezalarının %50'si.

    RTÜK gelirlerinin %15'i.

    Bütçeye konulacak ödenekler.

    Her nevi bağış ve yardımlar ve diğer gelirler.

 

 

Kaynak : https://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/sosyal-yardimlasma-ve-dayanismayi-tesvik-fonu


DİLEKÇE BURADA

 

 

………. SOSYAL YARDIMLAŞMA FONUNA

 

 

………………. Devlet Hastanesi yoğun bakımında yatmakta olan çocuğumuzu bakabilmek için  yatma süresi belli olmadığı için maddi sıkıntı çekmekteyim. Şu an çalışmadığım için ………………….Sosyal Yardımlaşma Fonundan yardım talep ediyorum…../……../….. 

 

 

TALEPTE  BULUNAN

AD SOYAD

                                                                                              GSM: ……….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi