Yargılama Giderlerinin Dosyaya Eklenmesi

Yargılama Giderlerinin Dosyaya Eklenmesi

 

………...İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO: ……../….. E.

TALEPTE BULUNAN ALACAKLI: AD SOYAD ---T.C :………………………

ADRES                                   :

BORÇLU                                :AD SOYAD

ADRES                                   :

 KONU                                   : YARGILAMA GİDERLERİNİN DOSYAYA EKLETİLMESİ TALEBİMDİR.  

 

AÇIKLAMALAR                                :

            Yukarıda numarasını belirttiğim dosyanın Borçlusu tarafından dosya borcuna ve takibe itiraz edilmiştir.İtirazı nedeni ile icra takibi durdurulmuştur…../…../…. tarihinde ………………. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN ……/……E. SAYILI DOSYASI İLE İTİRAZIN İPTALİ davası açmış bulunmaktayım.Davam haklı görülerek …../…../….. tarihinde ………………SULH HUKUK MAHKEMESİNİN ……../……. E. ………./……. K. sayılı ekte tarafınıza sunduğum GEREKÇELİ KARARINDA da görüleceği üzere lehime sonuçlanmıştır.Yapılan yargılama giderleri davalı tarafa yükletilmiştir.Ancak davalı şahıs hiçbir ödeme yapmamıştır.Kararda görüleceği üzere ………………-TL- karar harcından peşin ………………-TL- şahsım tarafından ödenmiş …………….-TL- davalıdan tahsiline karar verilmiştir.Ancak davalı ödeme yapmamıştır.Kalan ………………-TL- bedeli ekte tarafınıza sunduğum belgede de görüleceği gibi şahsım …./…../…… tarihinde ödemiştir.Dolayısı ile davalı borçlu …………………….’İN ödemesi gereken ……………..-TL- toplam yargılama giderinin   ……………..-TL-  asıl alacağa eklenerek icra takibinin bu yönde devamını talep eder tarafınıza başvurmam hususu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                :

            Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum üzere icra dosyasında ……………..-TL- asıl alacağa ……………..-TL- yargılama giderinin eklenmesini ve icra masrafları ile de borçludan tahsilini , gerekli işlemlerin yapılmasını arz ev talep ederim.Saygılarımla  …../…../…..

 

ALACAKLI: ………………

 

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi


Etiketler:
icra alacak borç tahsilat