685 Sayılı Khk İle El Konulan Şirketler İçin Aihm Başvurusu

685 Sayılı Khk İle El Konulan Şirketler İçin Aihm Başvurusu

AİHM BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

NOT: Aşağıdaki açıklamaları dikkate alarak başvuru formunun eksik kısımlarını doldurulup uyarılar ışığında başvurunun yapılması gerekir. Avukatı olan şirket ortakları formu dolduracak gibi hazırlık yapmalı ve gerekli bilgi ve belgeyi avukatına ulaştırmalıdır. Avukatına belgeleri gönderecek olan yetkililerin Formun 3. Sayfası C.3 Bölümü 33 nolu kutucuğa İMZA atmaları yeterlidir. Diğer bilgileri ayrı bir kağıda yazılarak avukatınıza ulaştırabilirsiniz. Aşağıdaki bilgiler formun doldurulması için gerekli olan bilgilerdir.

 

 1. Bu başvurularda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, 667 sayılı KHK ile kapatıldıkları için, bu kuruluşların tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle, başvuruların reddedilmemesi için mutlaka başvurucular şirketlerin veya ticari işletmelerin mülk sahipleri, hissedarları olan GERÇEK KİŞİLER olmak zorundadır. Aksi halde başvuruların “kişi yönünden yetkisizlik” gerekçesiyle reddedilme ihtimali yüksektir. Ancak yine de gerçek kişi başvurucularla birlikte, şirketi temsile yetkili kişinin yetki belgesi varsa, o belgeyle birlikte tüzel kişilik adına da ayrı bir başvuru yapılabilir.
 2. Gerçek kişi olan başvurucuların hissedar olduğunu gösteren belgenin fotokopisini de eklemesi gerekir. Ancak tüm mallara el konulduğu için bu türden belgeler devletin elindeyse, bu durum başvuru formunun ilgisi bir kısmında açıklanabilir; örneğin 7. Sayfanın sonunda belirtilebilir. Bu durumda eklerde de (ilk ek) açıklama yapmak gerekir.
 3. Başvuru formunda “başvurucular” (çoğul) ibaresi kullanıldı. En az birkaç kişi bir araya gelerek tek başvuru yapabilir. Bu durumda 1. ve 3. Sayfalardan başvurucu adedince hazırlamak ve arka arkaya koymak gerekir. Başvurucu sayısı beşten fazla olunca Excel’de liste hazırlamak da gerekir. Bu konularda AİHM internet sitesindeki açıklamalara bakınız; ihtiyaç duyarsanız soru sorabilirsiniz.
 4. Başvuru formunun diğer sayfalarını da eksiksiz doldurunuz. Başvuru formunun diğer sayfalarının nasıl doldurulacağı internet sitesindeki örnek başvurulara dair pratik açıklamalarda yer almaktadır.
 5. Tek kişi başvuru yapacaksa, metin içerisindeki başvurucular ibaresini başvurucu olarak değiştirmesi gerekecektir. Bize göre en doğrusu en fazla beş kişinin bir başvuru formu ile başvuru yapmasıdır. Bu durumda liste yapmaya da gerek kalmayacaktır. Birden çok kişi tek başvuru formu ile başvuru yapacaksa, bir avukat aracılığıyla yapmak daha doğru olur. Bu durumda 3. Sayfadan başvurucu adedince hazırlamak gerekir.
 6. Bu başvuru formu 685 sayılı KHK hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 7. İç hukuk yollarının tüketilmesi konusunda, Ek-4’ü mutlaka başvuru formuna eklemekte yarar var. Son satırlardaki 6 ay kuralı açısından, başka bir KHK ile kapatma söz konusu ise, o KHK’nın Resmi Gazetede yayım tarihini belirtiniz; bu durumda olayların son kısmında da gerekli uyarlama yapınız. Bu başvuru formundaki olaylar ve argümanlar, sadece 667 sayılı KHK dikkate alınarak yazılmıştır.
 8. AİHM’ye yapacağınız başvuru zarfına sadece iki tür metin ekleyiniz. Bunlardan ilki başvuru formu, ikincisi ise başvuru formunun 12. Sayfasında belirtilen ekler. Bunların dışında başkaca hiçbir metin veya belge eklemenize gerek yok . Unutmayınız ki, AİHM şekil şartlarını katı bir şekilde yorumlamakta ve en küçük eksiklik veya fazlalıkta başvuruları usulden reddedebilmektedir. Sırasıyla önce başvuru formunu ve onu takiben ekleri hazırlayıp zarfa koyunuz.
 9. Başvuru formu: İnternet sitesindeki başvuru formu genel olarak hazırlanmış, özel kısımlar boş bırakılmıştır. Bu boşluklar siz ya da avukatınız tarafından doldurulmalıdır. Başvuru formu, bilgisayarınızda Adope Reader 9 veya Foxit Reader 7 programları olmadan açılmamaktadır. Bu programlar bilgisayarınızda yoksa internet indirebilirsiniz.
 10. Başvuru formunun 1. Sayfasında sol tarafta “A.1 – Başvurucu (Gerçek kişi)” başlığı altındaki bölümü (1-9 arası) dikkatlice ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Avukatınız varsa bu bilgileri eksiksiz olarak avukatınıza vermeniz gerekir. Başvurucu kadın ise, 9. Sırada değişiklik yapınız.
 11. İkinci sayfada herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır. İlgili kutucuk işaretlenmiştir.
 12. Başvuru formunun 3. Sayfasında Avukata yetki vererek başvuru yapacaksanız, C.3 bölümde yer alan 33 numaralı kutucuğa İMZA ATILMALIDIR. C.2 bölümü avukat tarafından doldurulması gerekmektedir.
 13. 4. Sayfa TÜZEL kişilere ilişkin olup şirket ortakları tarafından yapılan başvurularını ilgilendirmediği için boş bırakılacak.
 14. Başvuru formunun 5-7. Sayfaları OLAYLAR konusuna ayrılmıştır. Bu bölümde yazılan olaylar her başvurucuyu kapsayacak şekilde kaleme alınmış olup, şirketinizle ilgili özel durumlar bu kısma yazılabilir. Yazılanlara uygun olacak şekilde değişiklik yapılabilir. Olaylar hak ihlalleri açısından dayanak oluşturacak şekilde seçilmiştir.
 15. Başvuru formunun 8. ve 9. Sayfalarında hak ihlallerine yer verilmiştir. Bu bölüme dokunmayınız.
 16. 10. Sayfada iç hukuk yollarının etkisiz olduğu ve bu nedenle doğrudan AİHM’ye başvurulduğu belirtilmiş olup bu bölüme de dokunmayınız.
 17. 11. Sayfada sadece sayfanın sonundaki 66 ve 67. paragrafları kontrol ediniz. Eğer AİHM önünde başkaca başvurunuz yoksa bu sayfaya da dokunmayınız. Aksi durumda 66.’da evet kutucuğunu işaretleyip 67.’ye dederdest olan başvuru numaranızı yazınız. 62. ve 63. paragraflara da dokunmayınız.
 18. 12. Sayfada ek isimleri yazılmıştır. Form içinde yer alan ve sizce eklenmesinin uygun olacağını düşündüğünüz ekler hazırlanmak suretiyle avukatınız varsa kendisine ulaştırılmalı. Bu ekleri sizler hazırlayacaksınız. Tüm bu ekleri arka arkaya sırasıyla koyunuz ve sağ üst köşeye mavi tükenmez bir kalemle sayfa numarası veriniz. Daha sonra başvuru formunun 12. Sayfasında, her bir ekin karşısına başladığı sayfanın numarasını yazınız. Başvuru formunu ve bu şekilde hazırladığınız ekleri sırasıyla bir araya getiriniz ve başvuru formu üste gelecek şekilde tümünü zarfa koyunuz.
 19. Başvuru formunun 13. Sayfasında, 70. Kutucuğa başvuruyu postaya vereceğiniz tarihi veya bir gün öncesinin tarihini yazınız. 71. Kutucuğa başvuruyu doğrudan siz yapacaksanız imza atınız. Avukatınız  başvuru yapacaksa, bu durumda TEMSİLCİ kutucuğu işaretlenmeli ve temsilci imza atmalıdır. Ancak bu durumda, yukarıda belirtildiği gibi 3. Sayfanın da doldurulması şarttır. 72. Kutucuğa avukatınız varsa avukatınızın ismi, soy ismi ve yazışma adresi doğru olarak yazılmalıdır. Bu bilgiler yazışma için gerekli olan bilgilerdir. AİHM bu kısımda verdiğiniz adresle yazışacaktır. Bu adreste değişiklik olursa, zaman kaybetmeden başvuru numarasını da yazarak AİHM’ye yeni adresiniz mutlaka bildirilmelidir.
 20. Bu şekilde ekleri ile birlikte tamamladığınız başvuru formunu zarfa koyduktan sonra, başvuru formunun son bölümündeki adresi (The Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France)  zarf üzerine yazarak, kendi adres bilgilerini de belirtip başvuruyu postaya verebilirsiniz. Başvuruyu DHL veya UPS ya da benzeri bir kargo ile göndermenizde yarar var. Postada kaybolma ihtimalini düşünerek, haklarınızı kaybetmemek için en azından iadeli taahhütlü gönderiniz ve AİHM’ye ulaşıp ulaşmadığını kontrol ediniz. Posta masrafları dâhil yaptığınız tüm masrafların belgelerini saklayınız. İleride ikinci (karşı) görüşlerinizi Mahkemeye sunma aşamasında masraflara ilişkin belgelerin fotokopilerini göndererek, ihlal kararı verilmesi durumunda yaptığınız harcamaları geri alabilirsiniz.

 

Kaynak : https://twitter.com/neyapilabilir

 
Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi