Aihm Başvurmuş Olan Şirket Dernek Vakıflar İçin Ek Beyan

Aihm Başvurmuş Olan Şirket Dernek Vakıflar İçin Ek Beyan

KHK İLE KAPATILAN ŞİRKETLERİN, TİCARİ İŞLETME HİSSEDARLARININ AİHM’YE YAPACAKLARI BAŞVURULARA DAİR ÖRNEK BAŞVURU KONUSUNDA AÇIKLAYICI BİLGİLER

 

1-Ekteki başvuru formu 667 sayılı KHK ile kapatılan şirketler, ticari işletmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Dernekler için hazırlanan formdan yararlanılarak hazırlandığı için, sizlerin de başvuru formunu baştan sona dikkatlice okuyup kontrol etmenizde yarar vardır.

2- Bu başvurularda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, 667 sayılı KHK ile kapatıldıkları için, bu kuruluşların tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle, başvuruların reddedilmemesi için mutlaka başvurucular şirketlerin veya ticari işletmelerin mülk sahipleri, hissedarları olanGERÇEK KİŞİLER olmak zorundadır. Aksi halde başvuruların “kişi yönünden yetkisizlik” gerekçesiyle reddedilme ihtimali yüksektir. Ancak yine de gerçek kişi başvurucularla birlikte, şirketi temsile yetkili kişinin yetki belgesi varsa, o belgeyle birlikte tüzel kişilik adına da ayrı bir başvuru yapılabilir.

3- Gerçek kişi olan başvurucuların hissedar olduğunu gösteren belgenin fotokopisini de eklemesi gerekir. Ancak tüm mallara el konulduğu için bu türden belgeler devletin elindeyse, bu durum başvuru formunun ilgisi bir kısmında açıklanabilir; örneğin 7. Sayfanın sonunda belirtilebilir. Bu durumda eklerde de (ilk ek) açıklama yapmak gerekir.

4-  Başvuru formunda “başvurucular” (çoğul) ibaresi kullanıldı. En az birkaç kişi bir araya gelerek tek başvuru yapabilir. Bu durumda 1. ve 3. Sayfalardan başvurucu adedince hazırlamak ve arka arkaya koymak gerekir. Başvurucu sayısı beşten fazla olunca Excel’de liste hazırlamak da gerekir. Bu konularda AİHM internet sitesindeki açıklamalara bakınız; ihtiyaç duyarsanız soru sorabilirsiniz.

5-  Başvuru formunun diğer sayfalarını da eksiksiz doldurunuz. Başvuru formunun diğer sayfalarının nasıl doldurulacağı internet sitesindeki örnek başvurulara dair pratik açıklamalarda yer almaktadır.

6-  Tek kişi başvuru yapacaksa, metin içerisindeki başvurucular ibaresini başvurucu olarak değiştirmesi gerekecektir. Bize göre en doğrusu en fazla beş kişinin bir başvuru formu ile başvuru yapmasıdır. Bu durumda liste yapmaya da gerek kalmayacaktır. Birden çok kişi tek başvuru formu ile başvuru yapacaksa, bir avukat aracılığıyla yapmak daha doğru olur. Bu durumda 3. Sayfadan başvurucu adedince hazırlamak gerekir.

7-  Bu başvuru formu 685 sayılı KHK hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.

8-  Olaylar kısmında isterseniz değişiklik yapabilirsiniz; ama büyük kısmını korumakta yarar var.

9-  Olaylar kısmındaki boşlukları doldurmanız ve özellikle ilk paragrafı uyarlamanız gerekmektedir.

10- İç hukuk yollarının tüketilmesi konusunda, Ek-4’ü mutlaka başvuru formuna eklemekte yarar var.Son satırlardaki 6 ay kuralı açısından, başka bir KHK ile kapatma söz konusu ise, o KHK’nın Resmi Gazetede yayım tarihini belirtiniz; bu durumda olayların son kısmında da gerekli uyarlama yapınız. Bu başvuru formundaki olaylar ve argümanlar, sadece 667 sayılı KHK dikkate alınarak yazılmıştır.

Kaynak : https://twitter.com/neyapilabilir


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi