Nafaka İle İlgili Karara Uymamak

Nafaka İle İlgili Karara Uymamak

DİLEKÇE BURADA

 

 

……….İCRA CEZA MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

 

ŞİKAYETÇİ      :  ……… T.C……

ŞİKAYETÇİ     :

SANIK              : 

SUÇ                  :Nafakaya İlişkin Kararların Gereğini Yerine Getirmemek                                          

 

AÇIKLAMA:

1-Müvekkilime olan nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu hakkında icra takibi yapılmış ödeme emri borçluya …./…../….. Tarihinde usulüne uygun olarak    tebliğ edilmiştir .               .        

2-Borçlu  bu güne kadar  ne icra dairesine giderek ödeme beyanında bulunmuş ne de  takip konusu nafaka borcunu ödememiştir.

3-I.I.K 344 maddesine göre “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun,alacaklının şikayeti üzerine ,3(üç)aya kadar tazyik hapsine karar verilir.” HÜKMÜ gereği suç teşkil eden borçlunun bu nedenle cezalandırılması için merciinize basvurma gereği hasil olmuştur.               

DELİLLER    : …İcra Müdürlügü’nün  …..Esas sayılı    dosyası  ve sair deliller.

HUKUKİ  SEBEPLER:IIK.Mad.344.

NETİCE  VE  TALEP  :

Arz  edilen   nedenlerle   borçlunun  cezalandırılmasını   masraf  ve ücreti vekaletin   borçludan   tahsiline   karar  verilmesini,  saygıyla

bil vekale arz  ve talep ederim.                                     

                                                                               

 ŞİKAYETÇİ …………


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi