Avukat Şikayeti Mahkemenin Verdiği Karara İtiraz

Avukat Şikayeti Verilen Karara İtiraz

Avukatın işlerinizi düzgün yapmadığı için bulunduğu baroya şikayet ettiniz. Ancak baro avukatı haklı çıkardıysa; Avukat şikayeti kararına itiraz dilekçesini TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI'NA gönderilmek üzere örnekteki dilekçe düzenleyip veriniz.


DİLEKÇE BURADA

 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI'NA

(Gönderilmek üzere)

İSTANBUL BAROSU DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI'NA

 

 

 

DOSYA NO              : …./D……         KARAR NO   : …../…… 

KARARA İTİRAZ

EDEN ŞİKAYETÇİ : ……………... San. Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi (Tasfiye                   Mururu……. 

ŞİKAYET EDİLEN : Av…….. (Sicil No:…….) 

KONU                  : İstanbul Barosu Disiplin Kurulunun …….. Tarih, …../….. K. sayılı ''Disiplin Cezası verilmesine yer olmadığına'' dair karara itiraz.

 

AÇIKLAMA    : 

 

1.) İstanbul barosu üysi Av………'e karşı  ……….. tarihinde şikayet ettim. Şikayetim üzerine İstanbul Barosu Disiplin Kurulu tarafından şikayetli Av………. hakkında disiplin soruşturması başlatmıştır.  Tüm deliller toplanmış olmasına rağmen İstanbul Barosu Disiplin Kurulu yıllarca hiçbir işlem yapmaksızın beklemiş akabinde  …….. tarihinde zamanaşımı gerekçesiyle ceza vermesine yer olmadığını karar vermiştir.  

Dosyayı yıllarca sürümcemede bırakan disiplin kurulu üyelerine karşı şikayet hakkımı saklı tuttuğumu beyan ederim.  

 

2.) Avukatlık Kanunu m.159 hükmü gereği Disiplin Cezası gerektiren eylem aynı zamanda bir suç teşkil ediyorsa ve bu suç için kanunda daha uzun bir süre ön görülmüşse mevcut süreler yerine suç ceza zamanaşımı dikkate alınır. 

Şikayetli Av................hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığım suç duyurusu üzerine Adalet Bakanlığından soruşturma izni istenmiş, Soruşturma izni alındıktan sonra şikayetli hakkında ceza davası açılmıştır. 

…………… Ağır Ceza Mahkemesinin …./…. E. …./….. K. …/…/….. Tarihli ilamı ile Şikayetli Av…….. hakkında ''Göevi Kötüye kullanma'' suçu ile son soruşturma yeri olan ………Ağır Ceza Mahekmesinde dava açılmasına karar verilmiştir. 

Ceza zamanaşımı ve soruştura izni için beklenilen süre dikkate alındığında Avukatlık Kanunu  m.159/3 hükmü gereği suç zamanaşımına uğramamıştır. 

SONUÇ  VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden ötürü usul ve yasaya aykırı olan Disiplin Kurulunun …./…./….. Tarih, …./…. K. sayılı ''Disiplin Cezası verilmesine yer olmadığına'' dair kararının kaldırılarak şikayetli Av………..'e disiplin cezası verilmesini arz ve talep ederim.  

 

 

Şikayetçi Şirket Yetkilisi

ve Tasfiye Memuru

…….……..

 

Ek: Mahkeme Kararı


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi