Fesih Bildirimine İtiraz Dilekçesi, İş akdinin sonlandırılmasına itiraz, iş sözleşmesi feshine itiraz

Fesih Bildirimine İtiraz Dilekçesi

 

DİLEKÇE BURADA

 

……… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

……………

  

DAVACI                   : ……….. T.C NO:………

ADRES                     :

DAVALI                   :

DAVA KONUSU    : FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ TALEBİ

 

AÇIKLAMALAR: 

Ben davacı olarak davalı olduğum şahsa ait işyerinde …/…./…. tarihinde işe başladım. İşe başlamış olduğum tarihten …./…./….. tarihine kadar çalışmakta iken …./…./….. tarihinde tebliğ edilen bildirim ile iş akdinin fesih edildiği bildirilmiştir.

 Fesih bildiriminde hiçbir sebep sebep gösterilmediği veya gösterilmiş olan sebep  geçerli bir sebep olmadığı için yasal süresi içinde fesih bildirimine itiraz ediyorum. 

HUKUKİ SEBEPLER: İŞ Y VE İLGİLİ MEVZUAT 

DELİLLER                   : İŞ SÖZLEŞMESİ, FESİH İHBARI, TANIK BEYANI 

SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıdaki ifademde arz ettiğim sebeplerden dolayı davanın kabulü ile yasaya aykırı feshin geçersizliğine, iş sözleşmenin  devamına ,iş başvurusunda bulunduğum takdirde  bir ay içinde işe başlamama  aksi takdirde işe alınmazsam  ………. aylık ücret tutarı olan

………… TL tutarında tazminat ödenmesine ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını araz ve talep ederim.     

 

İTİRAZDA BULUNAN……


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi


Etiketler:
fesih itiraz maaş aylık