Hasar Tespitine İtiraz,

Hasar Tespitine İtiraz

DİLEKÇE BURADA

  

 

SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                             YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR

 

DAVACILAR       :


DAVALI                : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI AFET İŞLERİ GENEL MÜD.               


KONU                   : Deprem  sonucu  ağır  hasar  oluştuğuna ilişkin ....... tarihli tespitinin iptaliyle yürütmenin durdurulması talebidir. AÇIKLAMALAR:

1-17/08/99  tarihinde meydana gelen depremde müvekkillerime ait  işyerinin bulunduğu ....... adresindeki taşınmaz hasar görmüştür. 

 

2-Davalı tarafından ....... tarihinde meydana gelen hasarın belirlenmesi için yapılan tespitte binanın ağır hasarlı olduğu yıkılması gerektiği belirlenmiştir.

 

3-Bina ile ilgili yapılan tespitten sonra tarafımızdan İ.T.Ü. öğretim görevlisi İnşaat Yüksek Mühendisi  ...... ........'na  tespit yaptırılmış ve bilirkişi tarafından verilen 30/11/99 tarihli raporda binanın hasarlı olduğu ancak hasarın giderilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.                                 

 

4-Uzman bilirkişi tarafından verilen rapora göre binada oluşan hasarın giderilmesi teknik açıdan olanaklı olduğuna göre ,müvekkillerime ait binanın yıkılmasına gerek olmadığı açıktır. Bu sebeple davalı tarafından verilen ....... tarihli tespitin iptaline ve dava sonuçlandırılıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle mahkemenize başvuruyoruz. 


YASAL NEDENLER : MK.,İYUK, VE İLGİLİ MEVZUAT


KANITLAR             : ......./...../........   TARİHLİ   TESBİT   TUTANAĞI, BİLİRKİŞİ TARAFINDA VERİLEN ../../.... TARİHLİ RAPOR VE DİĞER KANITLAR.


İSTEM SONUCU    : Yukarıdaki sebeplere dayanarak müvekkillerime ait binada deprem sonucu ağır hasar oluştuğuna ve yıkılması gerektiğine ilişkin davalının ....... tarihli tespitinin iptaline, dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına, yargı giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.   

                                                                                                  

                                                                                                             DAVACILAR…..

                                                                      

 

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi


Etiketler:
hasar itiraz rapor