Bina Hasar Tespiti

Bina Hasar Tespiti

DİLEKÇE BURADA

  

.......... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

 

Delil Tespiti İsteyen:

Konusu                           :Delil tespiti talebinden ibarettir.

 

Açıklama :

1. ................. nolu bina şahsıma aittir. ............ ilçesinde, ........ pafta, ........... ada ve .......... parsel olarak şahsım  adına kayıtlıdır.

2. Bu binanın hemen yanında yeni bir inşaat hazırlığı başlamıştır. Hazırlığı yapılan inşaatın ileride bana ait binaya zarar verme ihtimali mevcuttur. Bu nedenle şahsıma ait bulunan binanın halihazır durumunun, değerinin bilirkişi aracılığı ile tespiti zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler: MK, BK, HUMK ve ilgili sair mevzuat.

Subut Deliller: Tapu kayıtları, bilirkişi incelemesi, keşif ve her türlü delil.

Sonuç ve Talep: İşin ivediliği nedeniyle, fenni bilirkişi aracılığı ile şahsım adına kayıtlı taşınmazın başında keşif yapılarak binanın halihazır durumun ve değerinşn delil tespiti yoluyla tespitine karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

.../..../.....

AD-SAYAD

İMZA

 

EK:

1) Onanmış vekaletname örneği

2) Tapu kayıtları


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi