Kat malikleri, İşletme projesinin iptali

İşletme projesinin iptali

DİLEKÇE BURADA

  

 

SULH HUKUK  MAHKEMESİNE

                                                                                        ..............

 

DAVACI       :.......

 

VEKİLİ        :.......

 

DAVALI       :.......

 

KONU           : İşletme Projesinin İptali

 

 

AÇIKLAMALAR   :

Müvekkilim ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu bağımsız bölümün malikidir. 

 

Müvekkilimin ../../.... tarihinde yapılan Kat Malikleri Kurulunda işletme projesine itiraz etmesine rağmen bu itirazı ret olmuştur. 

 

Yasaya ve Yönetim Planına aykırı olan bu işletme projesinin iptali için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

H. NEDENLER      : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat 

 

DELİLLER  : Tapu Kaydı, Karar Defteri, İşletme Projesi, 

 

İSTEM SONUCU  :Arz edilen nedenlerle yasaya ve yönetim planına aykırı olan işletme projesinin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

  

 DAVACI…


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi