İşten Çıkarılan İşçi Tazminat Talebi

İşten Çıkarılan İşçi Tazminat Talebi

 

DİLEKÇE BURADA

 

…..... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

 

ARABULUCU NO : ……/….. A

DOSYA NO:…../.......E.

DAVACI         : ………Tc: ……….

ADRES          :

DAVALI       :

D.KONUSU : ……….. Tarihinde işten çıkarılan davacının Kıdem ve ihbar tazminatları, fazla mesai, yıllık izin ücretine ilişkin hakların ödetilmesi talebi hakkında;

 

AÇIKLAMALAR

1-Davacı, davalı şirketin ……………………….. Adresindeki işyerinde …………… tarihinde işe başlamış, ………… tarihinde hiçbir sosyal hakkını (Kıdem ve ihbar tazminatları, fazla mesai,yıllık izin ücretine ilişkin hakları) almadan işveren tarafından hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden hiçbir sosyal hakkı ödenmeden işten çıkarılmıştır.

2- Davacı, davalı iş yerinde forklift operatörü olarak çalışırken çalışma esnasında üzerine yük konulan ahşap paletin kırılması neticesinde araca yükletilmek istenen paketlerde kısmi hasar meydana gelmiş ve davalı işveren bu hasarın bedelini davacı müvekkilin maaşından kesmek istemiştir. Davacı, kesintiyi kabul etmeyincede işveren yetkilisi …………………. tarafından da işten çıkarılmış, çalışmasına izin verilmemiştir.

3.a-Davacı, davalı iş yerinde forklif operatörü olarak çalışmıştır.

b-Davacı müvekkilin çalıştığı işyerinde sadece bir öğün yemek verilmiş, ara dinlenme, yol parası ve servis verilmemiş, fazla mesai bedeli, de ödenmemiştir

c-Davacının İş akdi davalı işveren, tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak feshedilmiştir. Davacı işten çıkarılır iken aylık net olarak 1.700,TL ücret almıştır.

d-Davacıya iş akdinin haksız ve hukuka aykırı feshi sırasında aylık maaşının dışında hiçbir ödeme yapılmamış.hizmet akdinin işveren tarafından haksız ve kötü niyetli olarak feshinin sonucu olarak, doğan tazminat alacaklarını, resmi mercilere başvurmadanalma şansı olmamıştır.

4- Davacı müvekkil, yasa gereği Büyükçekmece arabulucu bürosuna ……./….. dosya numarası ile müracaat etmiş, Bakırköy adliyesi …./….. nolu, ………… tarihli UZLAŞAMAMA tutanağı ile anlaşma sağlanamamıştır. Bu sebeplerden dolayıiş bu davayı sayın mahkemede açmak zorunda kalmıştır.

 

HUKUKİ SEBEP  : İş Kanunu, sair ilgili mevzuat ve içtihatlar.

DELİLLER  : Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, davacının işyeri dosyası, tanıklar, Bakırköy adliyesi …../….. nolu, ……. tarihli UZLAŞAMAMA Belgesi, Bilirkişi incelemesi ve sair deliller.

NETİCE-İ TALEP            : Yukarıda  sunulan ve re’sen gözetilecek nedenlerle;

1-Öncelikle davacının …………- ……… tarihleri arasında davalı iş yerinde çalıştığı gerçeği karşısında, Davamızın kabulüne,

2-Fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere; kıdem tazminatı için ….. TL, ihbar tazminatı için ….. TL, fazla mesai için ….. TL,ve yıllık izin ücreti için ….. TL.nin en yüksek banka mevduat faizi uygulanmak ve her bir alacağın dönemine göre faiz başlatılmak üzere davalıdan alınıp davacıya verilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz. ……/……/……

Davacı Vekili

Av……….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi