Kısa Süreli Durdurma İtiraz Dilekçesi

Kısa Süreli Durdurma İtiraz Dilekçesi

AÇIKLAMALAR : Dava konusu işlemle; “...................................” şeklinde yorumlar yaptığının bildirilmesi üzerine soruşturmanın açıldığı, ...

Hakkında soruşturma yapılan ………Memuru ...................., ………….isimli sosyal paylaşım sitesinde yapmış olduğu yorumlar nedeniyle görev içinde ya da dışında amir ya da üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak suçunu işlediği dosya kapsamı ile anlaşıldığından, eylemine uyan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 7/D-3 maddesi uyarınca “24 ay uzun süreli durdurma” cezası ile tecziyesine, geçmiş hizmetlerinin olumlu olduğu anlaşıldığından hakkında aynı tüzüğün bir alt ceza verilmesi hususundaki 15.maddesi uygulanarak “10 AY KISA SÜRELİ DURDURMA” cezasıyla tecziyesine ...” şeklinde hüküm kurulmuştur.

Aşağıda sayılan ve açıklanan nedenlerle, şahsıma uygulanan dava konusu disiplin cezası açıkça hukuka aykırıdır ve iptali gerekir.

1- İddia olunan fiil sabit ve kuşkuya yer vermeksizin ispatlanmış değildir.

2- Dava konusu disiplin cezasının uygulanmasıyla, Anayasa’nın 25. (Düşünce ve kanaat hürriyeti) ve 26. (Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti) maddeleri ihlal edilmiştir.

3- Dava konusu disiplin cezasının dayanağı olarak gösterilen Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü, Anayasa Mahkemesinin kararı karşısında, hukuken yok hükmüne düşmüştür.

 

İDDİA OLUNAN FİİL SABİT VE KUŞKUYA YER VERMEKSİZİN

İSPATLANMIŞ DEĞİLDİR.


aşağıdan dilekçeyi indiribelirsiniz...
Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi