Kısıtlı Yararına Satışta Bulunma | Vasi Ataması

Kısıtlı Yararına Satışta Bulunma

DİLEKÇE BURADA

 

……. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO     : ……./…….

KARAR NO     :……/…….

TALEPTE BULUNAN

VASİ               :…. – T.C.NO:  …

ADRES            :

KISITLI          : 

TALEP KONUSU        : KISITLI YARARINA SATIŞA İZİN VERİLMESİ TALEBİNİ İÇERİR

AÇIKLAMALAR          :

1-     Sayın mahkemenizce kısıtlı ……………………..’e ait …../……/…… tarih ……./….. Esas , ……/……sayılı kararı ile  vasi olarak atanmış bulunuyorum.

2-     Kısıtlı  nikahlı eşimdir. Evliliğimizden müştereken  …………………. isimlerinde üç çocuğumuz bulunmaktadır. Çocuklarımız bekardır.

3-     Çocuklarımızın büyümesi neticesinde onların evlilik hayatlarının kurulması ve diğer sosyal yaşamlarının ayrı olarak hazırlanması için ciddi şekilde maddi külfet doğurmuştur. Her ne kadar kısıtlı eşimin aylık emekli maaşı mevcut ise de aile bireylerimizin zorunlu ihtiyaçlarına karşılık yeterli değildir.  Kısıtlı ile oturmakta olduğumuz daire  ile ayrıca benim adıma kayıtlı bir taşınmazımız daha mevcuttur.

4-     Eşimin adına İstanbul, mahallesi, Pafta No. ………, Ada No. ………, Parsel No. ………… sayılı yerde tapuda kayıtlı taşınmazda ……/……. arsa paylı zemin kat 2 nolu dairesi mevcuttur. Bu daire uzun seneler önce inşa edildiğinden onarımı yapılmadığından harabe şekline dönüşmüş olup  maddi olarak gelir getirme olasılığı kalmamıştır. onarılması halinde bedeline yakın bir maddi külfeti beraberinde getirecektir. Bununda karşılanmasının hiçbir yararı olmadığı gibi aileye ayrıca yük getirecektir.

5-     Kendi öz çocuklarımızın ve bizlerin  zorunlu ihtiyaçları karşısında maddi olarak bu dairenin satılarak paraya çevrilmesi halinde ihtiyaçlarımızın karşılanması mümkündür. Aksi halde zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız gibi, kısıtlı ile olan müşterek çocuklarımızın evlenmeleri ve geleceğe hazırlanmaları yönündeki anne ve baba görevlerimizi yerine getirmemiz mümkün olamayacaktır. Bu nedenlerle kısıtlı adına kayıtlı olan bu dairenin satışına izin istemek zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER      : Tapu kayıtları, tanık beyanı ve her türlü delil.

TANIKLAR     :

1-    ………. …… 

2-    …………..

HUKUKİ NEDENLER : İLGİLİ MEVZUAT.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle kısıtlı eşim adına kayıtlı bulunan  ..............................MAHALLESİ, PAFTA NO ……, ADA NO ……, PARSE.B NO :……… sayılı yerde tapuda kayıtlı  ……/……. arsa paylı zemin kat ….nolu bağımsız bölümün SATIŞINA İZİN VERİLMESİNE , Karar verilmesini saygılarımla  arz ve talep ederim. …./…../…..

 

 

TALEPTE BULUNAN

VASİ : ……….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi