672 Khk Ohal Komisyonu Emsal Kararı Maliye bakanlığı personeli

672 Khk Ohal Komisyonu Emsal Karar


KURUMU                      : Maliye Bakanlığı


KHK                               : 672

 


B.Başvurucunun Beyanları


Başvuru dilekçesinde özetle,


Yapmakta iken 672 sayılı KHK ile ihraç edildiğini FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatı ve iltisakının olmadığını, Bylock programını kullanmadığını, bu örgüte ait gazete ve dergi aboneliğinin bulunmadığını, bu yapının sendika ve derneklerine üye olmadığını beyan etmekte ve görevine iadesini talep etmektedir.


C. Başvuruya İlişkin Bilgi, Belge ve Tespitler


7075 sayılı Kanun’ un 5.inci maddesinde Komisyonun, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgelerden tespit edilen hususlara aşağıda yer verilmiştir.


UYAP’tan temin edilen bilgilere göre; başvurucu hakkında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma olmadığı,


Komisyon tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalardan; başvurucu hakkında terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belge elde edilmediği,


Tespit edilmiştir.


IV.DEĞERLENDİRME


Başvuru konusu dosya kapsamında elde edilen bilgi, belge,olgu ve tespitler birlikte değerlendirdiğinde;


Başvurucunun, terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle tesis edilen kamu görevinden çıkarılma işlemine karşı yapılan kamu görevine iade talebi yerinde görülerek 7075 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi uyarınca başvurusunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.


Esaslar Tebliğinin 10’uncu maddesinde başvuruların; aranan şartlara uygunluk bakımından önce incelemeye tabi tutulacağı, ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmayan, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvuruların komisyonca reddedileceği hükümlerine yer verilmiştir.


V.KARAR


1-Başvurunun reddine,


2-Kararın 7075 sayılı Kanun’un 10/1 inci maddesi uyarınca Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesine,


 


Başkan             Üye                   Üye              Üye                Üye                 ÜyeYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi