677 S Khk İle İhraç Edilenler İçin Başvuru Dilekçeleri

677 S Khk İle İhraç Edilenler İçin Başvuru Dilekçeleri


EK – 1:

OLAYLARA VE ŞİKÂYETLERE DAİR AÇIKLAMALAR

I.OLAYLAR

1-        22 Kasım 2016 tarihli ResmiGazetede (RG) yayımlanarak yürürlüğe giren ve 21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında kararlaştırılan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 1. maddesine göre, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.”Başvurucu, RG’deaçıkça ismi zikredilerek bahse konu KHK’nın belirtilen hükmü gereği, bir daha kamu görevinde çalışamayacak şekilde kamu görevinden çıkarılmıştır. Bu çerçevede AİHS’de korunan birçok temel hakkı ihlal edilmiştir.


Kaynak : https://twitter.com/neyapilabilir


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi