İşten Atılan İşçinin Tazminat Talebi

İşten Atılan İşçinin Tazminat Talebi

 

DİLEKÇE BURADA

 

BAKIRKÖY () İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

 

DAVACI         : ………. T.C……….

VEKİLİ          :

ADRES          :

DAVALI        :

KONU           :Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı

ile; ……. TL kıdem tazminatı, ……. TL ihbar tazminatı,….. TL yıllık izin ücreti, …… TL fazla mesai ücreti alacağı.

 HARCA ESAS DEĞER : 4 000 TL

 

AÇIKLAMALAR   :

1-Davacı ………….. tarihinden itibaren davalı işyerinde çalışmaya başlamıştır. ……….. tarihinde iş akdi, işveren tarafından haksız olarak fesih edilmiştir. En son ……. TL brüt maaş almaktadır.

İşyerinde çalışma saatleri hafta içi 08:00- 17:30, hafta sonları cumartesi günleri de 08:00-16:00'a kadar çalışılmıştır.

2-İşveren ……….. tarihinde; şirket yetkilisi yazılı olarak iş akdinin fesih edildiğini bildirmiştir.Ancak daha sonra iş veren tarafından çekilen ihtarnamelerde; ………….., ………… ve ……………. tarihlerinden işe mazeretsiz gelmediği gerekçesi ile savunması talep edilmiştir.

İhtarnamede işveren şirket yetkilisi tarafından verilen yazılı fesih inkar edilmemiş, kabul edilmiştir! Ancak yazılı fesih olmasına rağmen davacı mağdur edilmiş,yasal hakları ödenmemiştir.

3-Yasal haklarının tahsili için Bakırköy Arabuluculuk bürosuna başvurulmuştur. Ancak 2018/9027 arabuluculuk dosyası ile açılan arabuluculuk toplantılarına, davalı mazeretsiz olarak katılmamıştır.

4-Davacı yıllık izinlerini kullanmamıştır. Yasal süreyi geçen alışmaları ile ilgili olarak da; fazla mesai ücreti almamıştır. Haksız fesihten kaynaklı ihbar ve kıdem tazminatları da ödenmemiştir.

HUKUKİ NEDENLER :İş Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER:İşyeri sicil dosyası, SGK kayıtları, ücret bordoları, işyeri şahsi sicil dosyası, banka kayıtları, ihtarnameler, yazılı fesih bildirimi, arabuluculuk son tutanağı, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

 SONUÇ VE İSTEM :Sunulan nedenlerle;Fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep hakkımız saklı veileride artırılmak kaydı ile;

…….. TL Kıdem Tazminatı,

…….. TL İhbar Tazminatı,

…….. TL Yıllık izin ücret alacağı,

…….. TL Fazla mesai ücret alacağının

Haksız fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en

yüksek faiz oranı ile davalıdan tahsiline,

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı yana

yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla.

 

Davacı Vekili

Av.

EKİ:

1-Dava şartı arabuluculuk son tutanağı

2-Vekaletname

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi