Ohal Komisyonu Kararı Sonrası Özlük Hakların Talebi

Ohal Komisyonu Kararı Sonrası Özlük Hakların Talebi

DİLEKÇE BURADA

 

 

T.C
...BAKANLIĞINA

 

TALEPTE BULUNAN : (TC: )
ADRES               :

 

KONU : OHAL Komisyonu/ tarafından görevime iade edilmemden dolayı özlük ve mali haklarımın iade edilmesi talebi hakkında.

 

AÇIKLAMALAR :

... sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildim. OHAL Komisyonuna yaptığım başvuru üzerine .... Tarihli ...... sayılı karar ile görevime iade edildiğim tarafıma bildirilmiştir. Görevime iade edilmem nedeni ile özlük haklarımın ve parasal/mali haklarımın tarafıma ödenmesi gerekmektedir. Şöyle ki;
KHK ile göreve iade edilen personele ise geçmişe dönük bütün mali hakları ödenmiştir. Bu durum; "Bu kapsamda göreve başlayanlara kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yerine getirilir." hükmü ile ifade edilmiştir. OHAL Komisyonu tarafından iade edilenlere ilişkin ise herhangi bir hak iadesi yapılmamıştır.

 

Her iki durumda da kamu görevinden çıkarma işleminin haksız olduğu, ilgililerin FETÖ/PDY ile herhangi bir irtibat/iltisakının olmadığı halde idareden kaynaklanan bir yanlışlık sonucu mağdur edildiği kabul edilmekte, ancak ilkinde geçmişe dönük haklar ödendiği halde Komisyon kararı ile iadelerde ödeme yapılmamaktadır.

 

Bu durum Anayasanın 10 uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine açık bir aykırılık teşkil etmektedir.

 

Bir diğer çelişkili durum ise Komisyon tarafından başvurusu reddedilenlerden yargı kararıyla göreve son verme işlemi iptal edilenler bakımından ortaya çıkacaktır. Mahkemece kamu görevinden çıkarma işlemin iptali halinde bu durumdakiler de açıkta geçen sürelere karşılık bütün haklarını alacaktır. Bu durumda Komisyon kararı ile göreve iade edilenler cezalandırılmış olmaktadır.

 

Ayrıca Komisyon kararı ile göreve iade edilen şahsımın idareden geriye dönük mali hak talebinin reddedilmesi halinde mahkeme yoluyla bu hakları almam kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda idareler gereksiz yere faiz, yargılama gideri ve vekalet ücreti ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacaktır.

Anayasa Mahkemesi 20 Temmuz 2017 tarihli ve 2016/25923 sayılı Bireysel Başvuruya ilişkin Kararında, "47. Sonuç olarak söz konusu başvuru yolunun kamu görevine dönüşe imkan tanıması, buna ilişkin kararların icra yöntemini belirlemesi, anılan kararların icrasının hızlı şekilde gerçekleşmesine ilişkin hükümler içermesi ve göreve iade halinde mali kayıpların telafi edilebilmesine imkan tanıması nedenleriyle potansiyel olarak yeterli giderim sağlama kapasitesine de sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır." denilmek suretiyle Komisyon kararıyla göreve iadelerde mali kayıpların telafisinin yapılacağını açıkça ifade etmiştir.

Sonuç olarak mevcut mevzuat çerçevesinde dahi geriye dönük özlük ve mali haklarımın iadesini talep etmekteyim. 

 TALEPTE BULUNAN
İMZA


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi