Alacağı Temlik Etme

Alacağı Temlik Etme

 

ALACAK TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ2.2 Temlik Sözleşmesinin Konusu

 

İşbu temlik sözleşmesi; Temlik Edenin, EPİAŞ nezdinde elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri nedeniyle doğacak bakiye alacaklarının EPİAŞ tarafından temlik onay tarihinden itibaren ……….. tarihine kadarki döneme ait (tüm gecikme zammı alacakları dâhil) …………..-TL (……….. Türk Lirası)’lik kısmının, (aylık ……TL’lik kısmının)Temlik Alan tarafından Temlik Eden lehine TL (veya bundan sonra yasa ve genel düzenlemeler çerçevesinde kabul edilebilecek başkaca bir Türk Parası cinsi) veya döviz/dövize endeksli olarak (yabancı para üzerinden/yabancı para ölçüsü ile) açılmış/açılacak, kullandırılmış/kullandırılacak bilcümle kredilerin, risklerin ve fer’ilerinin teminatlarından birini teşkil etmek üzere, Temlik Edenin Temlik Alana karşı kredi ilişkileri gereği doğmuş ve doğacak bilcümle borçları için Türk Borçlar Kanunu’nun 183. ve devamı maddeler veya bu düzenlemeler yerine geçecek hükümler uyarınca ve kayıtsız, şartsız, gayri kabil-i rücu olarak devir ve temlik edilmesine ilişkin koşullarını düzenler.


Alacağı temlik etme sözleşmesininin tamamını aşağıdan indiriniz...Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi