İşe gelmeyen işçiye çekilen ihtarname

İşe gelmeyen işçiye çekilen ihtarname

DİLEKÇE BURADA

 

………… NOTERLİĞİ’NE İHTARNAME

 

 

İHTAR EDEN :………..Ltd.Şti

VEKİLİ             : Av. ………..

 

MUHATAP : ……… Sayın Muhatap; ………….SSK Sicil no ile çalışmakta olduğunuz , ……………. adresinde kain müvekkil …………….LTD.ŞTİ ünvanlı şirket ile ilgili olarak , ../../…… tarihinden bugüne kadar amirlerinizden herhangi bir izin almaksızın veya amirlerinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tespit edilmiştir. Hakkınızda yapılacak işlemlere esas olmak üzere;

   Sağlık mazeretinizin olması halinde hastaneden alacağınız bir belgenin,

• İşe gelmenizi önleyecek haklı bir sebebin olması halinde bunu belgeleyecek resmi bir evrakın,3 gün içinde tarafımıza ibrazını, aksi takdirde, kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğinizin anlaşılması halinde iş akdinizin 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 25/II (g) bendine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesh edileceği, hususu İHTAR OLUNUR.

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebliğ şerhini havi olarak tarafımıza iadesini rica ederiz. ../…/…..

 

 

Ad-Soyad

İmza


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi