Apartman Yöneticisi Şikayeti, Ev,İşyeri sorunları

Apartman Yöneticisi Şikayeti

DİLEKÇE BURADA

 

………….NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                                               

DELİL TESPİTİ

İSTEYEN                 :                  

KARŞI TARAF       :

TALEP KONUSU   :  Delil Tespiti,

 

AÇIKLAMALAR    : Aleyhine tespit istenen …………… benimle birlikte beraber ikamet eden diğer kat malikleri ile birlikte oturan apartman yöneticimizdir.

Bu apartmanda ikamete başlayalıdan beri çatıda oluşan eksiklik ve kusurlar sebebi ile mağdur durumdayım. Kusurlu ve eksik yapılan inşaat sebebi ile ve apartman sakinlerinin çatıya monte ettirmiş oldukları güneş enerjisi sistemleri,TV antenleri,buna benzer teknolojik aygıtların monte edilmeleri sırasında ,çatıda hasar oluşmuştur.

Bu durumu apartman yöneticisi olarak davalıya defalarca bildirdik ve ihtar ettik.En son ……...Noterliğinin …….. numaralı ve ……………. tarihli ihtarnamesi ile ihtar ettim. Ancak noter kanalı ile vermiş olduğum sürenin dolmasına rağmen yönetici hiçbir faaliyette bulunmadığı gibi benimle istişarede de bulunmamıştır

Bu Sebeple Yukarıda bahsettiğim eksiklikleri ve kusurların Apartman Dairelerine verdiği zararların resen mahkemece seçilecek bilirkişi marifeti ile tespitinin yapılmasını, ileride açacağım davaya karine olması yönünden talebimin kabul olunmasını ve gereğini arz ederim.

NETİCE VE TALEP     : Yukarıda arz ve izah ettiğim üzere tespitin yapılmasını,talep olunan hususlarda tespit olunacak durumları gösterir raporun tanzimini ve bununla ilgili karar verilmesini arz ve talep ederim. …../…./…..

                                                                              TESPİT İSTEYEN……….

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi